De seneste vurderinger af hele uddannelsesforløb og fakultetets samlede tilbagemelding til KU

Dialog om uddannelseskvalitet med rektor (DUR) på det samlede uddannelsesområde 

DUR 2023 (studieår 2021-2022)

DUR 2022 (studieår 2020-2021)

Uddannelsesredegørelser

UR for studieåret 2022-2023 cand.jur

UR for studieåret 2022-2023 cand.soc

UR for studieåret 2021-2022 cand.jur.

UR for studieåret 2021-2022 cand.soc.

UR for studieåret 2022-2023 BA jur.

UR for studieåret 2021-2022 BA jur.

UR for studieåret 2022-2023 Diplomuddannelse i Kriminologi

UR for studieåret 2021-2022 Diplomuddannelse i Kriminologi

UR for studieåret 2022-2023 Master i Konfliktmægling

UR for studieåret 2020-2021 Master i Konfliktmægling

Uddannelsesevalueringer

Følger en fast turnusplan.

UE Masteruddannelse i Konfliktmægling 2023 (for studieårene 2016-2022)

Undervisningsplaner 1.-4. semester Master i Konfliktmægling

UE BA jur. 2022 (for studieårene 2015-2021)

UE Diplomuddannelse i Kriminologi 2022 (for studieårene 2015-2021)

BA jur. trivselsundersøgelse efterår 2021

UE for cand.jur. 2021 (for studieårene 2014-2020) (kontakt evaluering@jur.ku.dk for tilgang til kompetencematrix)

UE for cand.soc. 2021 (for studieårene 2014-2020)

UE for Master i Konfliktmægling 2017 (for studieårene 2010-2016)

UE for studieåret 2014-2015

Tidligere vurderinger af hele uddannelsesforløb og fakultetets samlede tilbagemelding til KU

Dekanens afrapportering til rektor om uddannelseskvalitet (DAU) på det samlede uddannelsesområde 

DAU 2020 (studieår 2018-2019)

DAU 2019 (studieår 2017-2018)

DAU 2018 (studieår 2016-2017)

DAU 2017 (studieår 2015-2016)

DAU 2016 (studieår 2014-2015)

DAU 2015 (studieår 2013-2014)

Uddannelsesredegørelser

BA jur.

UR for studieåret 2019-2020 BA jur.

UR for studieåret 2018-2019 BA jur.

UR for studieåret 2017-2018 BA jur.

UR for studieåret 2016-2017 BA jur.

UR for studieåret 2015-2016 BA jur.

UR for studieåret 2014-2015
UR for studieåret 2013-2014 (fælles med KA jur.)

Cand. jur.

UR for studieåret 2020-2021 cand.jur.

UR for studieåret 2018-2019 cand. jur.

UR for studieåret 2017-2018 cand. jur.

UR for studieåret 2016-2017 KA jur.

UR for studieåret 2015-2016 KA jur.

UR for studieåret 2014-2015
UR for studieåret 2013-2014 (fælles med BA jur.)

Master i Konfliktmægling

UR for studieåret 2019-2020 MKM

UR for studieåret 2018-2019 MKM

UR for studieåret 2017-2018 MKM

UR for studieåret 2016-2017 MKM

UR for studieåret 2014-2015
UR for studieåret 2013-2014

Diplomuddannelse i Kriminologi

UR for studieåret 2019-2020 DUK

UR for studieåret 2018-2019 DUK

UR for studieåret 2017-2018 DUK

UR for studieåret 2016-2017 DUK

UR for studieåret 2015-2016

UR for studieåret 2013-2014

Cand. soc i jura

UR for studieåret 2020-2021 cand.soc.

UR for studieåret 2018-2019 cand. soc.

UR for studieåret 2017-2018 cand. soc.

UR for studieåret 2016-2017 cand. soc.

UR for studieåret 2015-2016