Vurdering af hele uddannelsesforløb og fakultetets samlede tilbagemelding til KU

Dekanens afrapportering på det samlede uddannelsesområde 

Dekanens afrapportering til rektor om uddannelseskvalitet 2019 (studieår 2017-2018)

Dekanens afrapportering til rektor om uddannelseskvalitet 2018 (studieår 2016-2017)

Dekanens afrapportering til rektor om uddannelseskvalitet 2017 (studieår 2015-2016)

Dekanafrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 2015-2016

Dekanafrapportering til Rektor studieåret 2013-2014

Uddannelsesredegørelser

BA jur.

UR for studieåret 2017-2018 BA jur.

UR for studieåret 2016-2017 BA jur.

UR for studieåret 2015-2016 BA jur.

UR for studieåret 2014-2015
UR for studieåret 2013-2014 (fælles med KA jur.)

Cand. jur.

UR for studieåret 2017-2018 cand. jur.

UR for studieåret 2016-2017 KA jur.

UR for studieåret 2015-2016 KA jur.

UR for studieåret 2014-2015
UR for studieåret 2013-2014 (fælles med BA jur.)

Master i Konfliktmægling

UR for studieåret 2017-2018 MKM

UR for studieåret 2016-2017 MKM

UR for studieåret 2014-2015
UR for studieåret 2013-2014

Diplomuddannelse i Kriminologi

UR for studieåret 2017-2018 DUK

UR for studieåret 2016-2017 DUK

UR for studieåret 2015-2016

UR for studieåret 2013-2014

Cand. soc i jura

UR for studieåret 2017-2018 cand. soc.

UR for studieåret 2016-2017 cand. soc.

UR for studieåret 2015-2016

Uddannelsesevalueringer

Følger en fast turnusplan.

UE for Master i Konfliktmægling 2017 (for studieårerne 2010-2016)

UE for studieåret 2014-2015