Politik og organisering

Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet

Rammerne for fakultetets  kvalitetssikringsarbejde, herunder visioner og hvilke områder, der kvalitetssikres, er dokumenteret i fakultetets  kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet.

Fakultetets kvalitetssikringspolitik er udarbejdet i sammenhæng med fakultetets Strategi.

Kvalitetssikringssystemet skal sikre uddannelsernes kvalitet og relevans.

Organisering af kvalitetssikringen

Dekanen har det overordnede ansvar for udviklingen af uddannelsernes kvalitet. Prodekan for uddannelse er ansvarlig for udviklingen af fakultetets uddannelser og rådgiver dekanen om uddannelsesstrategiske spørgsmål. Prodekan for forskning har ansvaret for den faglige og pædagogiske opkvalificering af fakultetets ViP. Studielederen sikrer den daglige kvalitet og kvalitetsudvikling i samarbejde med studienævnet, der kvalitetssikrer og kvalitetsudvikler uddannelse og undervisning samt påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 

Ansvaret for kvalitetssikring af fakultetets uddannelser uddybes i oversigt over ansvarsfordeling på uddannelsesområdet, bl.a. gennem funktionsbeskrivelser for studieleder og fagledere på fakultetets forskningscentre. Ansvaret uddybes i fakultetets procedure for ledelsesinformation.

Det konkrete ansvar uddybes i de procedurer, der dækker alle dele af fakultetets kvalitetssikring af uddannelserne.

Studienævnene kvalitetssikrer fag og undervisning.

Studielederne afrapporterer årligt status og fremdrift for fakultetets uddannelser til prodekan for uddannelse og dekanen gennem evalueringsrapport og uddannelsesredegørelse. Hvert 6. år udvides med en uddannelsesevaluering.

Dekanen afrapporterer én gang årligt fakultetets kvalitetssikringsarbejde til rektor jf. Procedure for dialog om uddannelseskvalitet på det juridiske fakultets kvalitetssikring med rektor på Københavns Universitet (DUR)

Ledelsesinformation

Fakultetets uddannelsesledelse (se ovenfor) modtager de relevante oplysninger fra uddannelserne, der gør dem i stand til at kvalitetssikre uddannelsesområdet. Materialet sikres gennem fakultetets procedurer for ledelsesinformation.

Læs fakultetets standarder for uddannelseskvalitet

På de enkelte uddannelser er det studienævnene i samarbejde med studielederen, der har ansvaret for kvalitetssikringsopgaverne. Læs mere om fakultetets evalueringsprocedurer og evalueringsresultater.  

Offentliggørelse af information om kvalitetssikring

Det Juridiske Fakultet offentliggør informationer om kvalitetssikring i henhold til Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  Læs også Fakultetets procedure for ledelsesinformation, der angiver retningslinjer for offentliggørelse af information vedrørende kvalitetssikring af uddannelser ved Det Juridiske Fakultet.

Resultater og statistik

Fakultetet offentliggør så stort et evalueringsmateriale som overhovedet muligt.

Alle procedurer og retningslinjer findes på denne kvalitetssikringshjemmeside. Herunder Fakultetets løbende tilsyn og evaluering af hele uddannelser og alle tilgængelige resultater, undersøgelser samt statistisk materiale kan tilgås på vores side resultater og statistik.

Årshjul for undervisningsevaluering

Institutionsrapport for Københavns Universitet