Centre og serviceenheder

 

Det Juridiske Fakultets forskere er organiseret i forskningscentre og forskningsgrupper, der på forskellig vis undersøger retsvidenskabelige problemstillinger af relevans for det danske og internationale samfund. Få et overblik over fakultetets centre og grupper nedenfor. Centrene ledes af centerlederne og prodekanen for forskning har ledelsesansvaret for alle fakultetets forskere.