Bøger

Forskningsområde

CIS er et interdisciplinært center, der integrerer forskellige discipliner såsom jura, kriminologi, historie, antropologi, sociologi, lingvistik og kulturstudier.

I centret repræsenteres således både retsdogmatiske studier og diverse ’ret – og…’ discipliner. Det er centrets mål at arbejde på tværs af forskellige fagligheder, herunder ved at integrere data, perspektiver, begreber og teorier fra mere end én fagdisciplin for at kunne løse problemer, der ligger uden for den enkelte fagligheds perspektiv.

Læs mere om centeret.