Forskning

Vores studier af lov og ret tager udgangspunkt i tre fokusområder, som hver især tilbyder forskellige analytiske perspektiver, og som fungerer som ramme om de forskellige forskningsprojekter, som gennemføres i centrets regi.

 

 

 

 

 

 

Nuværende forskningsprojekter

En vigtig del af forskningsaktiviteterne i CIS foregår gennem kollektive projekter, som involverer centrets medlemmer samt partnere uden for centret. CIS medlemmer arbejder for tiden med en række større interdisciplinære forskningsprojekter, hvoraf de fleste er eksternt finansierede: