Om centeret

CIS er et interdisciplinært center, der integrerer forskellige discipliner såsom jura, kriminologi, historie, antropologi, sociologi, lingvistik og kulturstudier.

I centret repræsenteres således både retsdogmatiske studier og diverse ’ret – og…’ discipliner. Det er centrets mål at arbejde på tværs af forskellige fagligheder, herunder ved at integrere data, perspektiver, begreber og teorier fra mere end én fagdisciplin for at kunne løse problemer, der ligger uden for den enkelte fagligheds perspektiv.

Centret fokuserer på tre områder, som fungerer som prismer for interdisciplinære studier af retten:

  1. Kultur, Forestillinger og Værdier
  2. Mennesker og Institutioner
  3. Samfund og Teknologi

Medlemmerne i CIS er engageret i udviklingen af interdisciplinære undervisningsmetoder og vil samarbejde om yderligere at udvikle forskningsbaseret undervisning på alle uddannelsesniveauer ved fakultetet.