Samarbejdspartnere

Mange af forskerne i CIS er tilknyttet faglige netværk – særligt i nordisk og europæisk regi – hvor de som eksperter indgår i udviklingen af deres fagområder.

Netværk Formål Deltagere
American Bar Association on Dispute Resolution Organisationens formål er at promovere alternative konflikthåndteringer samt viden og praksis herom. Lin Adrian
Collaborative Research Network on Law and Emotion Netværkets mål er at samle forskere fra hele verden og fra forskellige discipliner for at diskutere følelsers rolle i retsvæsenet. Louise Victoria Johansen
COST - European Cooperation in Science and Technology - Cultures Of Victimology COST handlingsgruppe søger at udvikle en innovativ, funktionel og overgribende teoretisk ramme for kulturel viktimologi. Ida Helene Asmussen,  Louise Victoria Johansen
ECPI - European Criminal Policy Initiative   International gruppe af forskere der arbejder for promoveringen af fundamentale retslige principper, såsom principperne: lighed, proportionalitet, subsidiaritet eller kohærens gennem analyser af nutidige lovgivninger, lovforslag samt andre EU-retslige kilder. Thomas Elholm
European Forum for Restorative Justice Et forum for europæisk samarbejde om genoprettende ret, bestående af forskere såvel som praktikere. Katrine Barnekow Rasmussen
European Group on Sentencing and Penal Decision-Making Målet bag denne arbejdsgruppe er at samle forskere og praktikere - primært fra Europa - der arbejder i feltet med afsoning og strafudmåling. Louise Victoria Johansen
Foreningen for genoprettende ret og praksis Ida Helene Asmussen, Lin Adrian og Katrine Barnekow Rasmussen
IACM - International Association for Conflict Management Forskernetvæk der engagerer sig i at udvikle og formidle teori, forskning og erfaringer med henblik på at forstå og forbedre konflikthåndtering i familie-, organisatoriske-, samfundsmæssige- og internationale rammer. Lin Adrian
IAPL - International Association of Penal Law     En platform for udveksling af ideer blandt specialister i straffelovgivning, herunder kriminalpolitik og kodifikation af straffelovgivningen; komparativ strafferet; menneskerettigheder i forvaltningen af retssystemet og international strafferet. Thomas Elhom
Nordic Network for Mediation Research Netværk til udveksling af viden og informationer om mægling og at understøtte kollaborationer. Lin Adrian, Ida Helene Asmussen, Katrine Barnekow Rasmussen
Nordisk Politiforskningsnetværk Netværk til informationsudveksling og samarbejde inden for politiforskning. Lars Holmberg
ODR-Foreningen Foreningen samler praktikere og forskere i udforskningen af online konflikthåndtering.  Lin Adrian
Victims of Violence with Cognitive and Mental Disabilities in the Justice System Følgegruppe der kvalificerer forskningsprojekter vedrørende voldsofre. Ida Helene Asmussen