Uddannelse – Københavns Universitet

Dansk > Uddannelse

Forskningsbaseret uddannelse

Centrets medlemmer er på forkant med udviklingen inden for undervisningsformer, og flere af medlemmerne er del af Fakultets forskningsgruppe om ”Undervisning og Læring”.

CIS-medlemmer varetager undervisning i jura både på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen samt på to efter- og videreuddannelser:

  • På bacheloruddannelsen undervises i retshistorie, familie- og arveret, retsfilosofi og ret og humaniora
  • På kandidatuddannelsen undervises i kursusfag såvel på uddannelsen i jura (cand.jur.) som på uddannelsen i samfundsvidenskabelig jura (cand.soc. i jura). Eksempelvis er der forskningsbaseret undervisning i videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv, kommunikation og retorik i en juridisk og tværfaglig kontekst, kriminalprævention, konfliktmægling, specialiseret familieret, ret og litteratur, ret og humaniora, ret og antropologi samt i kulturelle rettigheder med tilknytning til IARU (International Association of Research Universities)
  • Som led i efter- og videreuddannelsen på jura undervises i kriminologi og konfliktmægling på Diplomuddannelsen i Kriminologi og på den 2-årige Master i Konfliktmægling

CIS-medlemmer bidrager tillige til undervisning på ph.d.-kurser.

Herudover er medlemmer af centret fagledere i retshistorie, familie- og arveret, retsfilosofi, kriminalprævention samt ret og antropologi, ligesom de varetager  uddannelsesledelsen på Diplomuddannelsen i Kriminologi, på den 2-årige Master i Konfliktmægling, samt på cand.soc. i jura.

Lektor, Ida Helene Asmussen (Ida.Helene.Asmussen@jur.ku.dk) er uddannelseskoordinator i CIS.