Ph.d.-emner – Københavns Universitet

Dansk > Ph.d.-emner

Ph.d.-emner

CIS er interesseret i at modtage ph.d.-ansøgninger inden for følgende emner:

Online konflikthåndtering

Konfliktløsning flytter i stigende grad online. En kombination af globalisering, digitalisering og fremkomsten af alternative konfliktløsningsformer fører til, at der opstår nye typer konflikter og nye former for konflikthåndtering. Domstolenes betydning reduceres i takt hermed. Det afspejler sig helt konkret i et dalende antal civile sager ved domstolene, mens mere og mere konflikthåndtering sker online. Konventionel konfliktløsning understøttes med digitale redskaber og helt nye konflikthåndteringsformer opstår med anvendelse af digital teknologi. Det rejser en lang række spørgsmål om eksempelvis retssikkerhed, hensigtsmæssig konflikthåndtering, materiel og formel retfærdighed, access to justice, algoritmer mv. Et innovativt ph.d. projekt skal undersøge digitaliseringens betydning for vores forestillinger om retten, retlig konflikthåndtering og online konflikthåndtering – gerne med en tværvidenskabelig tilgang.

Kontaktperson: Lektor Lin Adrian 

Cultural rights

Cultural rights constitute one of the most exciting new frontiers of human rights research and practice. Both transformative and empowering, they enable people to aspire for a better future for themselves, their families and the society in which they live, and they play a key role for the realization of all other human rights. Furthermore, they provide a much-needed discourse or common forum in which we can explain, negotiate, and come to new cross-cultural understandings. All of this is important today where respect for cultural diversity takes center stage as a global concern, and where migration and advances in technology have increased the level of cultural exchange and intermingling, but have also fostered cultural clashes and incompatibilities previously masked by distance. Together with Articles 26 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and 13 of the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which both focus on the right to education, Articles 27 UDHR and 15 ICESCR make up the core of cultural rights as currently understood worldwide. Other legal instruments and paragraphs are also important – and may become even more so in the future – but at present, these particular articles are what we primarily have to work with. How may these rights be turned into practice, regulation, and policy?” 

Kontaktperson: Professor Helle Porsdam 

Barnets bedste i forældremyndigheds- og samværssager

Et af de grundlæggende hensyn i familieretlige sager, barnets bedste, er blevet gentaget som omdrejningspunkt for de mange reformer om forældremyndighed og samvær, der er blevet indført i løbet de sidste 30 år. Et stadig tilbagevendende spørgsmål har været, om de nye løsninger reelt har forbedret barnets situation?

Eksempler på nyskabelser, hvor der savnes kortlægning og analyse af praksis, er:

  • Hvordan er effekten af at idømme fælles forældremyndighed imod forældres ønske?
  • Hvordan administrerer domstolene det nye samarbejdskriterium i sager om ophævelse af fælles forældremyndighed?
  • På hvilken måde adskiller afgørelser om barnets bopæl sig fra tidligere sager om placering af eneforældremyndighed?
  • Hvordan anvendes muligheden for barnets samvær med andre end forældre?
  • Hvordan fungerer den såkaldte initiativret (at et barn på over 10 år kan henvende sig til statsforvaltningen og bede om, at statsforvaltningen indleder en sag)?

Der ønskes en undersøgelse af, hvordan barnets bedste bliver fortolket af domstolene og statsforvaltning samt hvilke eventuelle andre hensyn, som inddrages i sagernes behandling. I undersøgelsen kan med fordel anvendes en tværfaglig vinkel til at belyse, hvilke normer, logikker og diskurser der er i spil i forbindelse med reformer og praksis inden for retsområdet børn og forældre.

Projektet skal inddrage den nye struktur for behandling af familieretlige sager, der forventes at træde i kraft den 1. april 2019.

Kontaktperson: Professor Ingrid Lund-Andersen og lektor Ida Helene Asmussen