Forskningsområde

Centre for Private Governance blev etableret i 2020 som et nyt forskningscenter ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Centerets overordnede formål er gennem juridisk forskning at belyse de retlige implikationer af private aktørers varetagelse af (traditionelle) offentlige opgaver og funktioner (”private governance”).

Læs mere om centeret.