Om centeret

Centre for Private Governance (CEPRI)

Centre for Private Governance blev etableret i 2020 som et nyt forskningscenter ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Centerets overordnede formål er gennem juridisk forskning at belyse de retlige implikationer af private aktørers varetagelse af (traditionelle) offentlige  opgaver og funktioner (”private governance”).

CEPRI har ca. 20 forskere tilknyttet med kompetencer inden for erstatnings- og kontraktsret, selskabsret, entrepriseret, forsikringsret, finansielle markeder, sø- og transportret, forvaltningsret, udbudsret, menneskerettigheder, integrationsret, arbejdsret, sundhedsret, international investeringsret, international privatret, procesret og alternativ konfliktløsning. CEPRI samarbejder med nationale og internationale forskningsmiljøer og med juridiske praktikere.

Centeret bygger videre på de forskningsresultater, som er opnået i det tidligere Center for Virksomhedsansvar (CEVIA), som i perioden 2009-2020 har dannet ramme for juridisk forskning i samspillet mellem de offentligretlige og privatretlige regler og synsvinkler i relation til virksomhedsansvar.