Ansatte tilknyttet CEPRI - Centre for Private Governance

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Adamo, Silvia Lektor Udlændingeret, integrationsret, statsborgerskabsret, udlændinge og integration i et privat/offentligretlig kontekst, EU ret, retsfilosofi Billede af Adamo, Silvia
Andersen, Marlene Louise Buch Adjunkt Insurance Law, Tort Law, Workers Compensation, Work Environment, Digital Platforms, Private Governance in Insurance Billede af Andersen, Marlene Louise Buch
Andhov, Alexandra Lektor Selskabsret, Ret og teknologi, Blockchain-regulering, Corporate governance, Kapitalmarkedslovgivning, FinTech og LegalTech Billede af Andhov, Alexandra
Andhov, Marta Lektor Udbudsret, bæredygtige offentlige indkøb, offentlige kontrakter, fødevarelovgivning, handelsret, voldgift, aftaleret, grønne offentlige indkøb Billede af Andhov, Marta
Arda, Asli Postdoc Shippingret, kontraktret, autonome og fjernkontrollerede skibe, digitalisering, kommerciel voldgiftsret, forsikringsret Billede af Arda, Asli
Bottero, Matteo Postdoc Billede af Bottero, Matteo
Cavaleri, Sylvie Cécile Lektor Kontraktret, især entrepriseret, civilproces og alternativ konflikthåndtering, mest i international og komparativ perspektiv; international privatret Billede af Cavaleri, Sylvie Cécile
Friis, Emilie Katrine Ph.d.-studerende Aftaleret, Obligationsret, Erstatningsret, God skik-regler, Forældelse og passivitet Billede af Friis, Emilie Katrine
Garreton Vallejo, Rodrigo Javier Postdoc Billede af Garreton Vallejo, Rodrigo Javier
Gausdal, Maria Edith Lindholm Adjunkt Kontraktret (bæredygtighed/regulering), erstatning, jernbaneret, standarder, arbejds-/menneskeret/klima & privatret, grænseflade privat/udbudsret Billede af Gausdal, Maria Edith Lindholm
Giakouminaki, Olga Postdoc Public Procurement Contracts, Concession Contracts, PurpLE Project, EU Law, Administrative Law Billede af Giakouminaki, Olga
Glinski, Carola Lektor Billede af Glinski, Carola
Hansen, Ole Professor Kontraktret, entrepriseret, energikontrakter, offentligretlige perspektiver i privatretten, digitalisering, bæredygtighed Billede af Hansen, Ole
Kania, Michal Andrzej Seniorforsker Lov om offentlige indkøb, offentlig-private partnerskaber, koncessionslovgivning, kontraktlovgivning, voldgift og mægling, PURPLE-projektet Billede af Kania, Michal Andrzej
MacLeod, Sorcha Lektor Billede af MacLeod, Sorcha
Meng, Wendy Ph.d.-studerende Erstatningsret, kontraktsret, civilproces, procesretfærdighed, offentligretlige perspektiver i privatretten, digitale plaforme og ansvar Billede af Meng, Wendy
Mikulic, Sven Studerende FU Billede af Mikulic, Sven
Muscaritoli, Federica Ph.d.-studerende Udbudsret, klimaændringer, grønne udbud, Forfatningsret, EU-ret, Miljøret, Bypolitikker, SAPIENS Network Billede af Muscaritoli, Federica
Nielsen, Dan Stausholm Ph.d.-studerende Civilprocesret, EU-ret, aftaleret, offentlige interesser i civile søgsmål mellem private parter Billede af Nielsen, Dan Stausholm
Nielsen, Maj Rørdam Ph.d.-studerende Udlændinge og integration i privat/offentligretlig kontekst, retssociologi, empiriske retsvidenskab, kvalitative og kvantitative metoder Billede af Nielsen, Maj Rørdam
Petersen, Clement Salung Professor Civilproces, voldgift, mediation, nævn og råd, ADR, privat og offentlig tvistløsning og retshåndhævelse Billede af Petersen, Clement Salung
Quinn, Elizabeth Ph.d.-stipendiat Billede af Quinn, Elizabeth
Refsing, Katrine Bygholm Studerende Billede af Refsing, Katrine Bygholm
Riis, Nine Ph.d.-stipendiat Dataret, IT-ret, obligationsret, erstatningsret, tech-lovgivnings påvirkning af private aktører, ret og teknologi, IT-tvister, IT-kontrakter Billede af Riis, Nine
Ritchie, Hamish George Ph.d.-stipendiat Energy law, contract law, private governance, public utilities, digital platform governance, environmental law, EU law and public service obligations Billede af Ritchie, Hamish George
Saljic, Arnel Ph.d.-studerende Billede af Saljic, Arnel
Steenmans, Katrien Postdoc Billede af Steenmans, Katrien
Tanaka, Yoshifumi Professor Havret - Law of the sea, peaceful settlement of international disputes (including inter-State arbitration), International Tribunal for the Law of t... Billede af Tanaka, Yoshifumi
Tranberg, Anne Sofie Bagger Studerende Billede af Tranberg, Anne Sofie Bagger
Ulfbeck, Vibe Garf Centerleder, professor Erstatningsret, kontraktsret, sø- og transportret, privatretlige aspekter i cirkulære forsyningskæder, digitale platforme og klima erstatningssager Billede af Ulfbeck, Vibe Garf
Usynin, Maxim Adjunkt Komparativ privatret, søret, international investeringsret og voldgift, international kommerciel voldgiftsret, digitale platforme, russisk ret Billede af Usynin, Maxim
van der Donk, Berdien B E Ph.d.-stipendiat Platformret, adgang til sociale medier, brugerbetingelser, kontraktret, europæisk komparativ ret, virkning af grundlæggende rettigheder i privatretten Billede af van der Donk, Berdien B E