SHOC – Shipping and Ocean Law Group

Søfartsindustrien er en vigtig sektor af Danmarks økonomi. Den stiller krav om faglig ekspertise inden for søret, samt relaterede områder, der går på tværs af formueretten og offentlig ret.

Forskningsgruppen har til formål at sikre ekspertise inden for disse områder og at fokusere på nye udfordringer som den maritime sektor står overfor som følge af digitalisering, automatisering og klimakrisen.

 

 

Den aktuelle forskningsdagsorden strækker sig over følgende igangværende projekter:

  • Green transition and the Law of Shipping (GreenLaSH)
    The project focuses on the regulatory initiatives at the international level (IMO) and EU level to reduce carbon emissions and analyses the consequences at industry level. The main focus is on contract and liability issues, relvant for various actors in the shipping industry, including shipowners, charterers, cargo owners and ports.

  • Projekt 'Maritim ledelse, organisation og ansvar,' iværksat i samarbejde med Det maritime center ved University of Singapore. Udover de ansvarsrelaterede publikationer indbefatter projektet også forskningsbidrag om styring af automatiserede skibe, bæredygtig skibsfart og maritim tvistløsning.

  • Polar Law-projektet, udviklet i samarbejde med omkring 50 internationale forskere. Dets forskningsfokus kombinerer perspektiver fra international havret med privatretlige analyser.

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Billede
Arda, Asli Adjunkt Billede af Arda, Asli
Battistella Marinucci, Vincenzo Ph.d.-stipendiat Billede af Battistella Marinucci, Vincenzo
Gausdal, Maria Edith Lindholm Adjunkt Billede af Gausdal, Maria Edith Lindholm
Glinski, Carola Lektor Billede af Glinski, Carola
Tanaka, Yoshifumi Professor Billede af Tanaka, Yoshifumi
Ulfbeck, Vibe Garf Centerleder, professor Billede af Ulfbeck, Vibe Garf
Usynin, Maxim Tenure Track Adjunkt Billede af Usynin, Maxim

Kontakt

Vibe Garf Ulfbeck

Centerleder Professor, dr.jur.
Vibe Garf Ulfbeck
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Søndre Campus,, Bygning: 6B.3.64
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: 35 32 31 48
E-mail: Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk