Fakultetets forskning

Forskningen ved Det Juridiske Fakultet udforsker, udfordrer og udvikler det retlige fundament for fremtidens danske og internationale samfund. Fokus er på forskning i grundlæggende demokratiske og menneskeretlige værdier. Aktuelle problemstillinger identificeres i samarbejde med både offentlige og private aktører. På den baggrund bidrager forskningen til udviklingen af de retlige rammer for fremtidens velfærdssamfund.

Mød os på