Fakultetets forskning

Det Juridiske Fakultet har ansvar for forskning på det retsvidenskabelige område og arbejder løbende for at skabe en større viden om national og international ret. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder.