Forskningssamarbejde 

Det Juridiske Fakultetet indgår gerne i diverse samarbejder med erhvervslivet og andre offentlige organisationer. Kontakt gerne fakultetet og hør nærmere.

Eksternt finansieret forskning

  • Forskning finansieret af fondsmidler
  • EU-Finansieret forskning
  • Samfinansieret forskning

Bestillingsforskning

  • Rekvireret forskning 
  • Specialanalyse
  • Konsulentopgaver

Forskningssamarbejde uden økonomisk mellemværende

  • Netværk
  • Udveksling af casemateriale, tjenesteydelser m.v.