Erhvervsforsker

Forskningsbaseret innovation og udvikling

En fantastisk mulighed for udvikling af forskningstalent, øget innovation og ny viden der bidrager til private og offentlige virksomheder/organisationer.

Ansættelse af en Erhvervs-ph.d. eller –postdoc er en unik mulighed for at tiltrække talentfulde yngre specialister og samtidig drage fordel af den nyeste juridiske forskning og viden.

Erhvervs-ph.d. eller erhvervspostdoc-projekt støttes økonomisk af Innovationsfonden.

Tiden som erhvervs-ph.d. kan under visse forhold tælles delvist med i advokatuddannelsen. Læs mere her 

Både ph.d. og postdoc projekterne er praksisorienterede med en vis forskningshøjde. De er bygget op omkring konkrete udfordringer hos virksomheden eller organisationen – og udvikles i samarbejde mellem virksomhed/organisation, kandidat og universitet. Erhvervs-ph.d.-projekter er 3-årige, mens erhvervspostdoc-projekter kan være mellem 1 og 3 år.

Det er en unik mulighed for at tiltrække specialiserede medarbejdere, få adgang til den nyeste forskning, og få udviklet forskningsbaserede løsninger til konkrete erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer.

Erhvervs-ph.d. eller –postdoc-kandidaten er ansat af din virksomhed/organisation, mens arbejdstiden deles mellem virksomhed/organisation og universitet. Al arbejdstid på projektet skal bruges på projektet og projektrelateret uddannelse.

Innovationsfonden dækker ~20.000 kr. pr. måned af kandidatens løn samt driftsomkostninger relateret til projektaktiviteter.

Det Juridiske Fakultet har allerede flere Erhvervs-ph.d. og –postdoc-projekter. Se eksempler på projekter nedenfor: