Advokatfirmaet CO:PLAY LAW samarbejder med erhvervspostdoc, Léonard Van Rompaey

Om løsninger på lovgivningens udfordringer med kunstig intelligens

Via samarbejdet med Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet håber CO:PLAY LAW at få en ledende position inden for løsningen på de juridiske udfordringer med kunstig intelligens. Projektet, der er støttet af Innovationsfonden, er det første samarbejde af sin art mellem KU og et advokatfirma.

Tech-giganter som Google, Amazon og Apple kæmper alle for at være først med de smarteste kunstige intelligenser. Imens river jurister verden over sig i håret, for hvem har ansvaret, når en "frit" handlende kunstig intelligens gør skade på os? Er det ejeren eller producenten? Hvad er kunstig intelligens i forhold til loven? En ting eller en aktør?
Vores nuværende lovgivning er ikke gearet til at håndtere kunstig intelligens. Den udfordring har Léonard Van Rompaey imidlertid udarbejdet en løsning på i sit Ph.d.-projekt fra Københavns Universitet. Og som erhvervspostdoc i CO:PLAY LAW videreudvikler han sin model for, hvordan loven skal forholde sig til kunstig intelligens, der gør skade på os. Projektet er finansieret af Innovationsfonden og er en helt ny type samarbejde mellem et advokatfirma og Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

CO:PLAY danner fortrop

CO:PLAY LAW har specialiseret sig i at rådgive om de juridiske aspekter ved anvendelse af teknologi. Firmaet udvikler og anvender selv IT-værktøjer, og Robert Jønsson fra CO:PLAY ser store potentialer i samarbejdet.
- Inden for eksempelvis M&A ser vi en tendens til at “nye” områder som menneskerettigheder og etik bliver stadig mere relevante. På samme måde som databeskyttelse er blevet en uundgåelig del af mange kommercielle kontrakter, forventer vi, at det bliver vigtigt at kunne dokumentere anvendelsen af kunstig intelligens. Gennem vores deltagelse i dette projekt danner vi fortrop inden for de nye tendenser. Samtidig bidrager vi til vigtig forskning, herunder udviklingen af nye aspekter af juridisk praksis, der kan hjælpe med at løse udfordringer, som på nuværende tidspunkt er ukendte for de fleste jurister, siger Robert Jønsson.

Nye standarder

Léonard van Rompaeys løsning på problemet med kunstig intelligens består af en model, hvor staten etablerer en forsikringsmekanisme (offentlig eller privat) for de tilfælde, hvor den kunstige intelligens begår skade, og hvor både producenten og brugeren har gjort, hvad de kunne for at handle forsvarligt. En central komponent i denne model er udvikling af juridiske og industrielle standarder for, hvordan producenter kan vise, at de har gjort hvad de kunne for at udvikle en sikker kunstig intelligens. Og det er netop udviklingen af de juridiske standarder, Léonard Van Rompaey skal arbejde med i CO:PLAY.
- I dag laver industrien selv standarder for blandt andet miljøbeskyttelse, og den model kan også bruges i forhold til kunstig intelligens. Her kan industrien med fordel udvikle standarderne med udgangspunkt i principper som tillid, ansvarlighed og retfærdighed. Vores bidrag bliver at hjælpe industrien til bedre at forstå risici i forhold til kunstig intelligens, og hvordan de kan lave strategier til at mindske disse risici gennem tillid og andre etiske principper. Det skal blandt andet ske gennem udvikling af undervisningsmateriale og online-værktøjer, så advokater bedre kan rådgive deres klienter. Derudover arbejder vi også på at gøre lovgiverne opmærksomme på udfordringerne. Vi ser blandt andet på, hvordan det juridiske princip ’god tro’ kan indgå i rettens vurdering af producenternes due diligence, siger Léonard Van Rompaey.
- Løsningen handler ikke bare om ansvarlige produkter, men også om ansvarlige virksomheder. Ideen er, at troværdighed, sikkerhed og tillid skal blive til konkurrenceparametre mellem virksomheder, der producerer kunstig intelligens, siger Léonard Van Rompaey.