Efteruddannelse - Videreuddannelse - Jura:  Word Cloud: Efter uddannelse, Diplom, Kandidat, Master, Enkeltfag, Deltid, Akademier, Kurser

Det Juridiske Fakultet tilbyder kompetencegivende efter- og videreuddannelse til dig, der ønsker at supplere din nuværende uddannelse, efteruddanne dig eller blot har lyst til at lære noget nyt. Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter.

ENKELTFAG
Kursusfag under Åbent Universitet
Enkeltfag for deltidsstuderende
Vil du læse bioret, sundhedsret, folkeret, arbejdsret eller et andet enkeltfag? Se de mange fag, du kan læse som betalende deltidsstuderende.
Sommerkurser på Det Juridiske Fakultet
Korte, intensive enkeltfag i juli/august – ofte med internationale deltagere.
MASTER og DIPLOM
To-årige efteruddannelser
Diplomuddannelse i Kriminologi
Arbejder du med kriminalitetsproblemer? Udbyg dine kompetencer indenfor forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.
Master i Konfliktmægling
Ønsker du at integrere konfliktmægling og mediation i dit arbejde? Tag skridtet videre med en Master.
North Sea Energy Law Programme
Tag en international efteruddannelse i energiret og bliv opdateret indenfor en sektor i konstant forandring.