Om Det Juridiske Fakultet

Det Juridiske Fakultet arbejder for at skabe en større viden om national og international ret. Traditionelt har den juridiske forskning fokuseret på studiet af dansk ret, men i takt med internationaliseringen har vi tilpasset forskningen. I dag beskæftiger vores forskere sig i høj grad også med samspillet mellem dansk ret og andre retsordner, for eksempel EU-retten, menneskerettigheder og folkeretten.  Læs mere om Det Juridiske Fakultet