Til censorer – Københavns Universitet

Til censorer

Der er beskikket landsdækkende korps af censorer for de juridiske bachelor- og kandidatuddannelser.

  • Beskikkelse og løn
  • Censors opgaver
  • Eksamen
  • Karaktergivning
  • Klager
  • Kvalitetssikring