Kvalitetssikring og akkreditering – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Om fakultetet > Kvalitetssikring og ak...

Kvalitetssikring og akkreditering

Det Juridiske Fakultet arbejder bredt for at udvikle, understøtte og sikre kvaliteten af fakultetets uddannelser og undervisningsforløb. Disse sider beskriver og dokumenterer kvalitetssikringsaktiviteterne for undervisningen på bachelor- og kandidatfagene.