Eksamen

Fakultetet arbejder løbende på at optimere planlægning og afholdelse af eksaminer og gennemfører en systematisk indsamling af eksamens- og klagestatistik. Et strategisk samarbejde med censorformandsskabet sikrer kvaliteten yderligere. Læs mere om samarbejdet med censorformandskabet under evalueringsprocedurer (punktet "dialog med eksterne interessenter").

Studerende og undervisere bedes gå ind på den ønskede uddannelse i link nedenfor, for at checke aktuelle regler omkring eksamen.

Eksamen evalueres gennem censorevalueringer.

Fakultetets gældende studieordninger kan altid findes tilgængelige i fakultetets regelsamling.

Fakultetet samler alle regler og procedurer for klage og anker over eksamen, interne procedurer, eksamensregler og retningslinjer for at gå til eksamen, så det er tilgængeligt for studerende, undervisere og censorer: