Eksamen

 

Eksamen afholdes i maj eller juni for forårssemesteret og december eller januar for efterårssemesteret.

Du meldes automatisk til eksamen på lige fod med de studerende på det Juridiske Fakultet. Eksamensperioderne finder du i kursusbeskrivelsen for de enkelte kurser i kursuskataloget. Du har i alt 3 eksamensforsøg.

I de enkelte kursusbeskrivelser, kan du også se hvilken eksamensform, der er for kurset. Du kan læse mere om eksamensformer og regler ved Det Juridiske Fakultet i eksamenskataloget som du kan tilgå, når du er logget ind på KUnet.

Hvis du ikke vil gå til eksamen, opfordrer vi dig til at afmelde dig eksamen. Du afmelder dig via Selvbetjeningen i KUnet.
Se fristerne for afmelding af eksamen her

 

 

Du har selv ansvaret for at holde dig orienteret om, hvor og hvornår du skal eksamen. Du kan se dine eksamenstilmeldinger i selvbetjeningen, hvor du også finder de endelig tidspunkter for mundtlige eksamener. På KUnet under frister og vigtige datoer for eksamen kan du se, hvornår eksamenstidspunkterne offentliggøres.

Ved mundtlig eksamen skal alle studerende møde 10 min før eksamen begynder. Det er ikke muligt at få flyttet en eksamensdato eller bytte med en medstuderende.

I kursusbeskrivelsen kan du finde eksamensperioderne for de skriftlige eksamener. Vær opmærksom på at eksamensperioderne i kursuskataloget er vejledende.

 

 

Det er muligt at søge om særlige vilkår til eksamen, herunder forlænget tid til skriftlig eksamen.

Der kan være mange forskellige årsager til, at du har behov for særlige vilkår til eksamen. Listerne neden for er ikke udtømmende – og det kan derfor godt være, at din konkrete tilstand ikke står der.

Du kan bl.a. søge om forlænget tid på baggrund af:

  • fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (kronisk såvel som midlertidigt opstået)
  • ordblindhed
  • graviditet.

Læs mere om særlige vilkår til eksamen på KUnet

 

 

Hvis du syg til eksamen, kan du gå til omprøve.

Er du forhindret i at deltage i eksamen pga. sygdom, skal du indsende blanketten "Syg til eksamen" sammen med dokumentation fra din læge (en lægeerklæring) eller anden sundhedsfaglig person senest tre hverdage efter eksamensdagen.

Har du ikke mulighed for at få en lægeerklæring senest tre hverdage efter eksamensdagen, skal du stadig indsende blanketten "Syg til eksamen" og skrive, at du eftersender lægeerklæringen i blanketten. Du sender efterfølgende lægeerklæringen til studiekontakt@jur.ku.dk fra din KUmail.

Afleverer du ikke syge-blanketten inden for de 3 hverdage, kan du ikke komme til omprøve.

Udfyld blanketten "syg til eksamen"

Du skal efterfølgende selv sørge for at tilmelde dig omprøven, og du kan kun tilmelde dig inden for fristen. Du finder altid fristerne for til- og afmelding til eksamen og omprøver under frister og vigtige datoer for eksamen på KUnet

 

 

Hvis du er syg til dit 1. prøveforsøg, udebliver eller ikke består eksamen, skal du selv sørge for at tilmelde dig omprøven, hvis du vil op i samme semester, som du har fulgt dit kursus, Tilmeldingen skal ske inden for fristerne.

Dit næste prøveforsøg kan både være i den ordinære prøveperiode eller i omprøveperioden, det bestemmer du selv. Du behøver ikke at have deltaget i den ordinære prøve, for at tilmelde dig omprøven.

 

 

Hvis du ønsker at bruge dit 2. eller 3. eksamensforsøg, i et andet semester end dét, hvor du har fulgt kurset/kurserne på Jura, skal du udfylde og indsende blanketten Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg for meritstuderende inden for fristen for tilmelding.

 

 

Tilmeldingsfrister for omprøver

  • Til vinteromprøverne, med ordinær eksamen i november og december: onsdag i uge 1 til onsdag i uge 2
  • Til vinteromprøverne, med ordinær eksamen i januar: onsdag i uge 4 til onsdag i uge 5
  • Til sommeromprøverne: onsdag i uge 27 til onsdag i uge 28


Tilmeldingsfrister for ordinær eksamen

  • Til ordinær sommereksamen: onsdag i uge 10 til onsdag i uge 11
  • Til ordinær vintereksamen: onsdag i uge 37 til onsdag i uge 38

Find de specifikke datoer under Frister og vigtige datoer for eksamen i KUnet

Vær opmærksom på at både pensum og eksamensform kan have ændret sig siden du fulgte kurset. Du er kun berettiget til at komme til eksamen, ikke til at modtage undervisning igen, eller få udleveret læseplan eller andet materiale.