Eksamen

Generelt om eksamen

Eksamen afholdes i maj eller juni for forårssemesteret og december eller januar for efterårssemesteret.

Du meldes automatisk til eksamen på lige fod med de jurastuderende. Eksamensperioderne finder du i dit fags kursusbeskrivelse i fag og kurser.

Du har i alt 3 eksamensforsøg.

I fagbeskrivelsen for de enkelte fag, kan du se hvilken eksamensform, der er i faget. Du kan læse mere om eksamensformerne og regler ved Det Juridiske Fakultet i eksamenskataloget.

Hvis du ikke vil gå til eksamen, vil vi gerne opfordre dig til at afmelde dig eksamen. Du afmelder via selvbetjeningen i KUnet. Afmeldingsfristerne fremgår af vigtige datoer.

Tid og sted for eksamen 

Du har selv ansvaret for at holde dig orienteret om, hvor og hvornår du skal eksamen. Du kan se dine eksamenstilmeldinger på KUnet, ligesom det også er her, du finder de endelig tidspunkter for mundtlige eksamener. På vigtige datoer kan du se, hvornår eksamenstidspunkterne offentliggøres.

Ved mundtlig eksamen skal samtlige eksaminander møde 10 min før eksamen begynder. Det er ikke muligt at få flyttet en eksamensdato eller bytte med en medstuderende.

De skriftlige eksamensdatoer fremgår af kursusbeskrivelserne under fag og kurser

Særlige vilkår til eksamen

Det er muligt at søge om særlige vilkår til eksamen, herunder forlænget tid til skriftlig eksamen. Læs mere om særlige vilkår til eksamen (intranet)

Sygeeksamen

Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamen, kan du gå til sygeeksamen. Du skal blanketten "syg til eksamen" sammen med en uploadet frihåndsattest (lægeerklæring) være Uddannelsesservice i hænde senest 3 hverdage efter eksamensafholdelse. Frihåndsattesten skal være gældende for selve eksamensdagen. Du finder blanketten på blanketoversigten.

Du skal selv tilmelde dig sygeeksamen, og kan kun tilmelde sygeeksamen dig inden for den gældende tilmeldingsfrist. Du finder altid tilmeldingsfristerne på vigtige datoer.

Afleverer du ikke lægeerklæring rettidigt, kan du ikke komme til sygeeksamen.

Du kan ikke aflevere din frihåndsattest og melde dig syg til eksamen på anden måde end via den ovennævnte blanket. Har du ikke mulighed for at scanne derhjemme, kan du scanne din frihåndsattest eller anden dokumentation i Studieinformationen.

Omprøve

Du selv tilmelde dig en ny prøve, hvis du er syg til dit 1. prøveforsøg, udebliver eller ikke består. Tilmeldingen skal ske rettidigt. Du finder tilmeldingsfrister for prøver på KUnet under punktet vigtige datoer.

Dit næste prøveforsøg kan både være i den ordinære prøveperiode eller i omprøveperioden. Du behøver ikke at have deltaget i den ordinære prøve for at tilmelde dig omprøve.

Tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg

Såfremt du ønsker at bruge dit 2. eller 3. eksamensforsøg, skal du bruge følgende blanket:

Tilmeldingsperioder for reeksamen

  • Til vinter reeksamen, med ordinær eksamen i november og december: onsdag i uge 1 til onsdag i uge 2
  • Til vinter reeksamen, med ordinær eksamen i januar: onsdag i uge 4 til onsdag i uge 5
  • Til sommer reeksamen: onsdag i uge 27 til onsdag i uge 28


Tilmeldingsperioder for ordinær

  • Til sommer ordinær eksamen: onsdag i uge 10 til onsdag i uge 11
  • Til ordinær vinter: onsdag i uge 37 til onsdag i uge 38

Vær opmærksom på at både pensum og eksamensform kan have ændret sig siden du fulgte kurset. Du er kun berettiget til at komme til eksamen, ikke til at modtage undervisning igen eller få udleveret læseplan eller andet materiale.