Bestil dokumentation for din uddannelse fra Det Juridiske Fakultet

Har du tidligere været indskrevet på Det Juridiske Fakultet, har du mulighed for at bestille:


Bemærk, at Det Juridiske Fakultet ikke kan lave rankings af uddannelser afsluttet før 2004.