Resultater og statistik

Det Juridiske Fakultet lægger stor vægt på gennemsigtighed og offentliggør så meget evalueringsmateriale som muligt. Fakultetet følger reglerne i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. samt fakultetets egen Procedure for ledelsesinformation og offentliggørelse.

På denne side finder du resultater af fakultetets løbende systematiske evalueringer og yderligere ad hoc evalueringer. Alt sammen materiale, der løbende benyttes til at kvalitetssikre fakultetets uddannelser.

Du kan finde links til relevant statistisk materiale fra KU samt eksterne i højreboksene på denne side.

Fakultetets løbende evaluering af elementer i uddannelserne

Fakultetets særundersøgelser