Specialeskrivning

Formålet med evaluering af vejledningsforløb er at sikre at tilrettelæggelsen, selve vejledningen samt de studerendes faglige udbytte tilgodeses. Vejledning af speciale vejledningsforløbet evalueres i forbindelse med indlevering af alle specialer. Vejledning af BA-projekt evalueres hvert andet semester. Læs mere om bachelorrapportskrivning.

Fakultetets evaluering af specialeskrivning

Cand. soc i Jura

Cand. jur: