Bachelorrapportskrivning

Formålet med evaluering af vejledningsforløb er at sikre at tilrettelæggelsen, selve vejledningen samt de studerendes faglige udbytte tilgodeses. Vejledning af BA-projektet evalueres hvert andet semester. Vejledning om specialeskrivning evalueres i forbindelse med indlevering af alle specialer. Læs mere om specialeskrivning her.

Fakultetets evalueringer af bachelorrapportskrivningen