Studienævn og evalueringsudvalg

Studienævn

Fakultetets studienævn har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning på alle fakultetets uddannelser.

Studienævnets virke kan følges på deres hjemmesider. Fakultetets studienævn kan nedsætte rådgivende evalueringsudvalg.

Rådgivende evalueringsudvalg

Evalueringsudvalget rådgiver studienævnet i evaluerings- og kvalitetssikringsopgaver, således studienævnet på bedst mulige måde systematisk kan sikre den samlede kvalitetssikring. Udvalgets arbejde dækkes af et kommissorium.

Udvalget har til formål at gennemgå og vurdere de evalueringer, som studienævnet fastlægger i deres evalueringsplan for det pågældende studieår.

Evalueringerne behandles ud fra retningslinjerne i Procedure for studienævnenes kvalitetssikringsopgaver og evalueringsudvalget giver løbende indstilling til studienævnet om, hvordan studienævnet bedst følger op på konkrete uddannelses- og undervisningsevalueringer. Desuden giver evalueringsudvalget løbende rådgivning til studienævnet i evaluerings- og kvalitetssikringsopgaver samt input til status på studieårets kvalitetssikringsarbejde.

 Møder i evalueringsudvalget under bachelorstudienævnet

Møder i evalueringsudvalget under kandidatstudienævnet

Referater af evalueringsudvalgsmøder under heltidsstudienævnet