Strategi 2018-2023 – Københavns Universitet

Jura til fremtiden

Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det retlige fundament for fremtidens danske og internationale samfund.

Læs hele strategien: Jura til fremtiden - strategi 2018-2023

Pejlemærker

Fire pejlemærker udstikker retningen for, hvordan vi arbejder med vores vision om at skabe det retlige fundament for fremtidens samfund.

Ekstra information / Sidebar

Præsentation af jura til fremtiden

En del af Københavns Universitet