Ledelse – Københavns Universitet

 
  • Direktion

  • Adm. ledelse

  • Forskningsledelse

  • Uddannelsesledelse

Jacob Graff Nielsen Jacob Graff Nielsen, dekan

Jacob Graff Nielsen har beskæftiget sig med universitetsledelse siden 2006, både som afdelingsleder, ph.d.-skoleleder og endelig som forskningsleder ved Det Juridiske Fakultet. I 2014 tiltrådte han som dekan. Jacob Graff Nielsen er professor i skatteret med interesse for EU-rettens indflydelse på dansk lovgivning. Frem til hans tiltrædelse som dekan var han fagsansvarlig for de skatteretlige fag ved fakultetet.

E-mail: dekan@jur.ku.dk
Henrik Palmer Olsen Henrik Palmer Olsen, prodekan for forskning

Henrik Palmer Olsen har haft ledelseserhverv på Det Juridiske Fakultet siden 2008, senest som Ph.d.-skoleleder.  Siden april 2014 har han været prodekan for forskning. Henrik Palmer Olsen har været professor i retslære siden 2007, og har løbende publiceret sine forskningsresultater i førende internationale tidsskrifter. Han var med til at etablere fakultetets grundforskningscenter iCourts, hvor han fortsat er aktiv som forsker.

E-mail: Henrik.Palmer.Olsen@jur.ku.dk
Jan Andresen Nielsen Jan Andresen Nielsen, fakultetsdirektør

Jan A. Nielsen har siden 1. april 2009 været fakultetsdirektør ved Det Juridiske Fakultet. Jan Nielsen er uddannet cand.polit, og kommer fra en stilling som direktør for Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter, BAC. Inden da havde han en stilling som vicedirektør på Arbejdsmiljøinstituttet. Som fakultetsdirektør varetager Jan Nielsen det overordnede ansvar for fakultetets administrative organisation.

Se CV

E-mail: Jan.Nielsen@jur.ku.dk
Jan Andresen Nielsen Jan Andresen Nielsen, fakultetsdirektør

Jan A. Nielsen har siden 1. april 2009 været fakultetsdirektør ved Det Juridiske Fakultet. Jan Nielsen er uddannet cand.polit, og kommer fra en stilling som direktør for Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter, BAC. Inden da havde han en stilling som vicedirektør på Arbejdsmiljøinstituttet. Som fakultetsdirektør varetager Jan Nielsen det overordnede ansvar for fakultetets administrative organisation.

Se CV

E-mail: Jan.Nielsen@jur.ku.dk
Tinne Troelsen Geiger Tinne Troelsen Geiger, chef for uddannelsesservice

Tinne Troelsen Geiger har været chef for uddannelsesservice siden 2014. Inden da arbejdede hun som specialkonsulent i fakultetets ledelsessekretariat. Tinne Troelsen Geiger kommer fra en stilling i Nationalt Center for Kompetenceudvikling og har siden 2007 arbejdet med administration og ledelsesbetjening inden for universitetsverdenen. Hun er uddannet Cand.scient.pol.

Se CV

E-mail: tinne.troelsen.geiger@jur.ku.dk
Lykke Sennels-Andersen Lykke Sennels-Andersen, chef for forskningsservice

Lykke Sennels-Andersen kom til Det Juridiske Fakultet i 2011. Inden hun  tiltrådte som chef for Forskningsservice i 2014, har hun været teamkoordinator for HR-teamet, ansvarlig for ph.d.-administration samt souschef i forskningsservice. Lykke Sennels-Andersen kommer fra en stilling i Ankestyrelsen, hvor hun har arbejdet med juridisk sagsbehandling samt personalejura. Lykke er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

Se CV

E-mail: lykke.sennels-andersen@jur.ku.dk
Henrik Palmer Olsen Henrik Palmer Olsen, prodekan for forskning

Henrik Palmer Olsen har haft ledelseserhverv på Det Juridiske Fakultet siden 2008, senest som Ph.d.-skoleleder.  Siden april 2014 har han været prodekan for forskning. Henrik Palmer Olsen har været professor i retslære siden 2007, og har løbende publiceret sine forskningsresultater i førende internationale tidsskrifter. Han var med til at etablere fakultetets grundforskningscenter iCourts, hvor han fortsat er aktiv som forsker.

E-mail: Henrik.Palmer.Olsen@jur.ku.dk
Helle Krunke Helle Krunke, ph.d.-skoleleder

Helle Krunke er professor i forfatningsret og forsker og underviser i forfatningsret og EU-ret. Hun har erfaring med forskningsledelse som tidligere leder af forskningscenteret Centre for Comparative and European Constitutional Studies (CECS). Hun har erfaring som fagleder på BA- og KA-uddannelserne. Helle deltager i adskillige internationale forskningssamarbejder og er medlem af bestyrelsen for International Association of Constitutional Law (IACL).

E-mail: Helle.Krunke@jur.ku.dk
Mikael Rask Madsen Mikael Rask Madsen, centerleder i iCourts

Mikael Rask Madsen er professor i europæisk ret og integration og er ekspert i internationale domstole og mere generelt globaliseringen af retten og dens aktører. Han er centerleder og grundlægger af iCourts, Danmarks Grundforskningsfonds Centre of Excellence for Internationale Domstole. Han var tidligere centerleder for Center for Retskulturelle Studier (CRS).  Han underviser i menneskerettigheder, almene fag og international dispute resolution.

E-mail: Mikael.Madsen@jur.ku.dk
Hanne Petersen Hanne Petersen, centerleder i CECS
Hanne Petersen er professor i retskultur og underviser i retskultur i relation til køn og kinesisk retskultur. Hun var hovedredaktør for det nordiske tidsskrift Retfærd og leder af Folkeuniversitetets jurauddannelse i et årti, senere professor i retsvidenskab og retssociologi ved Grønlands Universitet med ledelsesfunktioner, og deltager i EU-forskningsprojekter bl.a. som landekoordinator, samt del af den oprindelige ledelse af CRS.

E-mail: Hanne.Petersen@jur.ku.dk
Caroline Heide-Jørgensen Caroline Heide-Jørgensen, centerleder i CESEL

E-mail: Caroline.Heide-Jorgensen@jur.ku.dk
Vibe Garf Ulfbeck Vibe Garf Ulfbeck, centerleder i CEVIA

E-mail: Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk
Henrik Udsen Henrik Udsen, centerleder i CIIR

Henrik Udsen er dr.jur. og professor i it-ret. Han underviser og forsker bredt inden for dette område og har udgivet en lang række bøger og artikler. Henrik Udsen har været med til at stifte to af fakultetets forskningscentre, CIIR og CEVIA, og har været leder af førstnævnte siden dets start i 2010. Han fungerer som fagleder på kandidatuddannelsen og varetager endvidere bestyrelsesposter i en række organisationer.

E-mail: Henrik.Udsen@jur.ku.dk
Anders Henriksen Anders Henriksen, centerleder i CILCC

E-mail: Anders.Henriksen@jur.ku.dk
Trine Baumbach Trine Baumbach, centerleder i CORA

E-mail: trine.baumbach@jur.ku.dk
Timo Minssen

Timo Minssen, centerleder i CeBIL

E-mail: Timo.minssen@jur.ku.dk
Mette Hartlev Mette Hartlev, centerleder i WELMA
Mette Hartlev er professor i Sundhedsret og forsker og underviser i bl.a. Patientrettigheder, folkesundhed og sundhed og menneskerettigheder. Hun har erfaring med studieledelse som tidligere studieleder (2006-2011) og med forskningsledelse som leder af Centeret for retlige studier i velfærd og marked (WELMA). Hun har deltaget i adskillige nationale og internationale interdisciplinære forskningssamarbejder.

E-mail: Mette.Hartlev@jur.ku.dk
Rasmus Kristian Feldthusen Rasmus Kristian Feldthusen, studieleder for KA-uddannelserne
Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret med særlig henblik på samspillet mellem virksomhed og samfund. Han underviser og forsker i fondsret, generationsskifte samt skatte- og afgiftsret. Rasmus Kristian Feldthusen er formand for fakultetets kandidatstudienævn, fagleder for fakultetets skatteretsfag samt gruppekoordinator for FIRE - Research Group for Fiscal Relations. Han indgår desuden i en række internationale og nordiske forskningsnetværk og -foreninger.

E-mail: rasmus.kristian.feldthusen@jur.ku.dk
Kim Frost Kim Frost, studieleder for BA-uddannelsen

E-mail: K.Frost@jur.ku.dk
Louise Victoria Johansen Louise Victoria Johansen, uddannelsesleder for den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura

E-mail: louise.victoria.johansen@jur.ku.dk
Marta Andrecka, uddannelsesleder for LL.M.

E-mail: marta.andrecka@jur.ku.dk
Lin Adrian Lin Adrian, uddannelsesleder for master i konfliktmægling

E-mail: lin.adrian@jur.ku.dk
Lars Holmberg

Lars Holmberg, uddannelsesleder for diplomuddannelse i kriminologi
Lars Holmberg har været uddannelsesleder på Diplomuddannelse i Kriminologi (DUK), siden den blev oprettet i 2005. Lars er lektor i Kriminologi og underviser også på den juridiske kandidatuddannelse. Hans primære forskningsområder er politiforskning og kriminalprævention. Han er rådsmedlem i Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi og medlem af redaktionen af tidsskriftet Nordic Policing.

E-mail: Lars.Holmberg@jur.ku.dk

Mette Hartlev Mette Hartlev, internationalt ansvarlig
Mette Hartlev er professor i Sundhedsret og forsker og underviser i bl.a. Patientrettigheder, folkesundhed og sundhed og menneskerettigheder. Hun har erfaring med studieledelse som tidligere studieleder (2006-2011) og med forskningsledelse som leder af Centeret for retlige studier i velfærd og marked (WELMA). Hun har deltaget i adskillige nationale og internationale interdisciplinære forskningssamarbejder.

E-mail: Mette.Hartlev@jur.ku.dk