Ledelse

 

Jacob Graff Nielsen

Dekan

Forskerprofil
LinkedIn
E-mail

Astrid Kjeldgaard-Pedersen

Prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder

Forskerprofil
LinkedIn
E-mail

Liselotte Madsen

Prodekan for uddannelse

Forskerprofil
LinkedIn
E-mail

Martin Sonnefeld Jørgensen

Fakultetsdirektør, cand.polit.

LinkedIn
E-mail


Martin Sonnefeld Jørgensen

Fakultetsdirektør, cand.polit.

E-mail

Tinne Troelsen Geiger

Chef for Uddannelsesservice

E-mail
Se CV

Lykke Sennels-Andersen

Chef for Forskningsservice

E-mail
Se CV


Astrid Kjeldgaard-Pedersen

Prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder

Forskerprofil
E-mail

Mikael Rask Madsen

Centerleder i iCourts

Forskerprofil
E-mail

Thomas Gammeltoft-Hansen

Centerleder i MOBILE

Forskerprofil
E-mail

Timo Minssen

Centerleder i CeBIL

Forskerprofil
E-mail

Helle Krunke

Centerleder i CECS

Forskerprofil
E-mail

Caroline Heide-Jørgensen

Centerleder i CEO

Forskerprofil
E-mail

Vibe Garf Ulfbeck

Centerleder i CEPRI

Forskerprofil
E-mail

Sebastian Felix Schwemer

Centerleder i CIIR

Forskerprofil
E-mail

Lars Holmberg

Centerleder i CIS

Forskerprofil
E-mail

Beatriz Martinez Romera

Centerleder i CLIMA

Forskerprofil
E-mail

Michael Gøtze

Centerleder i WELMA

Forskerprofil
E-mail


Liselotte Madsen

Prodekan for uddannelse

Forskerprofil
E-mail

Thomas Riis

Studieleder for KA-uddannelserne

Forskerprofil
E-mail

Kim Frost

Studieleder for BA-uddannelsen

Forskerprofil
E-mail

Louise Victoria Johansen

Uddannelsesleder for den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura
Forskerprofil
E-mail

Lin Adrian

Uddannelsesleder for master i konfliktmægling

Forskerprofil
E-mail

Lars Holmberg

Uddannelsesleder for diplomuddannelse i kriminologi

Forskerprofil
E-mail

Stine Jørgensen

International ansvarlig
Forskerprofil
E-mail