Ledelse

 

Jacob Graff NielsenJacob Graff Nielsen, dekan

Jacob Graff Nielsen har beskæftiget sig med universitetsledelse siden 2006, både som afdelingsleder, ph.d.-skoleleder og endelig som forskningsleder ved Det Juridiske Fakultet. I 2014 tiltrådte han som dekan. Jacob Graff Nielsen er professor i skatteret med interesse for EU-rettens indflydelse på dansk lovgivning. Frem til hans tiltrædelse som dekan var han fagsansvarlig for de skatteretlige fag ved fakultetet.

E-mail: dekan@jur.ku.dk
Henrik Palmer OlsenHenrik Palmer Olsen, prodekan for forskning

Henrik Palmer Olsen har haft ledelseserhverv på Det Juridiske Fakultet siden 2008, senest som Ph.d.-skoleleder.  Siden april 2014 har han været prodekan for forskning. Henrik Palmer Olsen har været professor i retslære siden 2007, og har løbende publiceret sine forskningsresultater i førende internationale tidsskrifter. Han var med til at etablere fakultetets grundforskningscenter iCourts, hvor han fortsat er aktiv som forsker.

E-mail: Henrik.Palmer.Olsen@jur.ku.dk
Kristian Cedervall LautaKristian Cedervall Lauta, prodekan for uddannelse

Den 1. februar 2019 tiltrådte Kristian Cedervall Lauta som prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet. Kristian Cedervall Lauta er uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor han afsluttede sin ph.d. i 2012. Han har været professor på Det Juridiske Fakultet siden 2019, og har beskæftiget sig med det relativt nye forskningsfelt katastroferet, herunder specifikt fordeling af ansvar, menneskerettigheder og bedre regulering.

E-mail: kristian.lauta@jur.ku.dk
Jan Andresen NielsenJan Andresen Nielsen, fakultetsdirektør

Jan A. Nielsen har siden 1. april 2009 været fakultetsdirektør ved Det Juridiske Fakultet. Jan Nielsen er uddannet cand.polit, og kommer fra en stilling som direktør for Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter, BAC. Inden da havde han en stilling som vicedirektør på Arbejdsmiljøinstituttet. Som fakultetsdirektør varetager Jan Nielsen det overordnede ansvar for fakultetets administrative organisation.

Se CV

E-mail: Jan.Nielsen@jur.ku.dk

Jan Andresen NielsenJan Andresen Nielsen, fakultetsdirektør

Jan A. Nielsen har siden 1. april 2009 været fakultetsdirektør ved Det Juridiske Fakultet. Jan Nielsen er uddannet cand.polit, og kommer fra en stilling som direktør for Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter, BAC. Inden da havde han en stilling som vicedirektør på Arbejdsmiljøinstituttet. Som fakultetsdirektør varetager Jan Nielsen det overordnede ansvar for fakultetets administrative organisation.

Se CV

E-mail: Jan.Nielsen@jur.ku.dk
Tinne Troelsen GeigerTinne Troelsen Geiger, chef for uddannelsesservice

Tinne Troelsen Geiger har været chef for uddannelsesservice siden 2014. Inden da arbejdede hun som specialkonsulent i fakultetets ledelsessekretariat. Tinne Troelsen Geiger kommer fra en stilling i Nationalt Center for Kompetenceudvikling og har siden 2007 arbejdet med administration og ledelsesbetjening inden for universitetsverdenen. Hun er uddannet Cand.scient.pol.

Se CV

E-mail: tinne.troelsen.geiger@jur.ku.dk
Lykke Sennels-AndersenLykke Sennels-Andersen, chef for forskningsservice

Lykke Sennels-Andersen kom til Det Juridiske Fakultet i 2011. Inden hun  tiltrådte som chef for forskningsservice i 2014, har hun været teamkoordinator for HR-teamet, ansvarlig for ph.d.-administration samt souschef i forskningsservice. Lykke Sennels-Andersen kommer fra en stilling i Ankestyrelsen, hvor hun har arbejdet med juridisk sagsbehandling samt personalejura. Lykke er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

Se CV

E-mail: lykke.sennels-andersen@jur.ku.dk


Henrik Palmer OlsenHenrik Palmer Olsen, prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder

Henrik Palmer Olsen har haft ledelseserhverv på Det Juridiske Fakultet siden 2008, senest som Ph.d.-skoleleder.  Siden april 2014 har han været prodekan for forskning. Henrik Palmer Olsen har været professor i retslære siden 2007, og har løbende publiceret sine forskningsresultater i førende internationale tidsskrifter. Han var med til at etablere fakultetets grundforskningscenter iCourts, hvor han fortsat er aktiv som forsker.

E-mail: Henrik.Palmer.Olsen@jur.ku.dk
Mikael Rask MadsenMikael Rask Madsen, centerleder i iCourts

Mikael Rask Madsen er professor i europæisk ret og integration og er ekspert i internationale domstole og mere generelt globaliseringen af retten og dens aktører. Han er centerleder og grundlægger af iCourts, Danmarks Grundforskningsfonds Centre of Excellence for Internationale Domstole. Han var tidligere centerleder for Center for Retskulturelle Studier (CRS).  Han underviser i menneskerettigheder, almene fag og international dispute resolution.

E-mail: Mikael.Madsen@jur.ku.dk

Timo MinssenTimo Minssen, centerleder i CeBIL

Timo Minssen har været stiftende centerleder for CeBIL siden 2018 og har tidligere været professor i CIIR. Han forsker/underviser hovedsageligt indenfor immaterielle rettigheder og konkurrenceret, med fokus på ny teknologi, big data, kunstig intelligens indenfor sundhedsret og bioteknologi. Han fungerer som rådgiver for WHO, WIPO, EU Kommissionen mm. og har publiceret sine forskningsresultater i førende internationale tidsskrifter og samarbejder med bl.a. universiteter som Oxford, Cambridge, Harward, Yale og MIT.

E-mail: Timo.minssen@jur.ku.dk

Helle KrunkeHelle Krunke, centerleder i CECS

Helle Krunke er professor i forfatningsret og forsker og underviser i forfatningsret og EU-ret. Hun har været leder af forskningscenteret Centre for Comparative and European Constitutional Studies (CECS) siden 2020 samt i perioden 2012-2015 og PhD-skoleleder 2015-2020. Hun har erfaring som fagleder på BA- og KA-uddannelserne. Helle deltager i adskillige internationale forskningssamarbejder og er First Vice President for International Association of Constitutional Law (IACL).

E-mail: Helle.Krunke@jur.ku.dk
Caroline Heide-JørgensenCaroline Heide-Jørgensen, centerleder i CME

Caroline Heide-Jørgensen er dr.jur., Phd, og professor i Konkurrence- og Markedsføringsret siden 2008. Hun forsker, underviser og publicerer bredt indenfor dette område. Caroline Heide-Jørgensen har mere end 10 års erfaring med forskningsledelse, aktuelt i CME, som hun har været med til at stifte, og som hun har været leder af siden dets start i 2016. Hun har (med-)ansvaret for de konkurrence- og markedsføringsretlige fag på Fakultetet.

E-mail: Caroline.Heide-Jorgensen@jur.ku.dk

Vibe Garf UlfbeckVibe Garf Ulfbeck, centerleder i CEPRI

E-mail: Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk
Henrik UdsenHenrik Udsen, centerleder i CIIR

Henrik Udsen er dr.jur. og professor i it-ret. Han underviser og forsker bredt inden for dette område og har udgivet en lang række bøger og artikler. Henrik Udsen har været med til at stifte to af fakultetets forskningscentre, CIIR og CEVIA, og har været leder af førstnævnte siden dets start i 2010. Han fungerer som fagleder på kandidatuddannelsen og varetager endvidere bestyrelsesposter i en række organisationer.

E-mail: Henrik.Udsen@jur.ku.dk
Amnon LevAmnon Lev, centerleder i CILG

Amnon Lev har været centerleder siden 2018. Han er cand.mag. (filosofi) og cand.jur., begge dele fra Københavns Universitet, hvorfra han blev ph.d. i 2009. Han har tidligere arbejdet som advokat. Han forsker i de måder, hvorpå suverænitet og forfatningsteori understøtter og formgiver den moderne stat og afstemmer offentlig magtudøvelse efter sociale styrkeforhold.

E-mail: amnon.lev@jur.ku.dk

Louise Victoria JohansenLouise Victoria Johansen, centerleder i CIS

E-mail: louise.victoria.johansen@jur.ku.dk
Trine Baumbach
Trine Baumbach, centerleder i CORA

Trine Baumbach er professor, ph.d. i strafferet og straffeproces. Hun har siden 2016 været centerleder for forskningscenteret CORA – Center for Offentlig Regulering og Administration. Forskningsmæssigt beskæftiger Trine Baumbach sig med klassiske strafferetlige og straffeprocessuelle emner under inddragelse af bl.a. de europæiske menneskerettigheder. Hun har (med-) ansvaret for de strafferetlige og straffeprocessuelle fag ved Fakultetet.

E-mail: trine.baumbach@jur.ku.dk

Michael GøtzeMichael Gøtze, centerleder i WELMA

Michael Gøtze er professor i forvaltningsret og er ekspert i forskellige former for myndighedskontrol. Han har som centerleder i WELMA fokus på forskningsudvikling og på brobygning mellem discipliner og fagområder inden for det brede velfærdsretlige område. Med afsæt i bred undervisningserfaring arbejder han på at få forskning og uddannelse til at mødes. Han deltager i adskillige nationale og internationale forskningssamarbejder om blandt andet digitalisering af det offentlige.

E-mail: michael.gotze@jur.ku.dk


Kristian Cedervall LautaKristian Cedervall Lauta, prodekan for uddannelse

Den 1. februar 2019 tiltrådte Kristian Cedervall Lauta som prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet. Kristian Cedervall Lauta er uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor han afsluttede sin ph.d. i 2012. Han har været professor på Det Juridiske Fakultet siden 2019, og har beskæftiget sig med det relativt nye forskningsfelt katastroferet, herunder specifikt fordeling af ansvar, menneskerettigheder og bedre regulering.

E-mail: kristian.lauta@jur.ku.dk
Thomas RiisThomas Riis, studieleder for KA-uddannelserne

Thomas Riis har siden august 2019 været studieleder for fakultetets kandidatuddannelser. Derudover har han 7 års erfaring som studieleder på et andet dansk universitet. Han har været professor siden 2006 først på CBS og siden 2010 på Københavns Universitet. Hans forskning og undervisning vedrører navnlig immaterialret, men han beskæftiger sig også med retsøkonomi, markedsføringsret, erstatningsret og procesret.

E-mail: Thomas.Riis@jur.ku.dk

Kim FrostKim Frost, studieleder for BA-uddannelsen

Kim Frost er professor, ph.d. i formueret og uddannet advokat. Han blev i 2002 ph.d. fra Det Juridiske Fakultet på en afhandling inden for det IT-retlige område. Kim Frost har siden 2015 været studieleder for BA-uddannelsen. I perioden 2009-2020 var han fagleder for BA-faget obligationsret, et fag, han siden 2020 har været primær kontaktperson for. Kim Frosts primære forskningsområde er den almindelige obligationsret.

E-mail: K.Frost@jur.ku.dk

Louise Victoria JohansenLouise Victoria Johansen, uddannelsesleder for den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura

E-mail: louise.victoria.johansen@jur.ku.dk
Marta AndhovMarta Andhov, uddannelsesleder for LL.M.

Marta Andhov er lektor i EU-lovgivning om offentlige indkøb og offentlige kontrakter. I 2016 blev hun koordinator for LLM-uddannelsesprogrammet. Marta har stor erfaring i international og multikulturel undervisning gennem sine mange forskningsophold og undervisning i udlandet. Dette betyder, at hun gennem årene har deltaget i adskillige internationale forskningssamarbejder. Marta fik sin ph.d. fra Aarhus Universitet i 2013.

E-mail: marta.andhov@jur.ku.dk

Lin AdrianLin Adrian, uddannelsesleder for master i konfliktmægling

E-mail: lin.adrian@jur.ku.dk

Lars HolmbergLars Holmberg, uddannelsesleder for diplomuddannelse i kriminologi
Lars Holmberg har været uddannelsesleder på diplomuddannelse i kriminologi (DUK), siden den blev oprettet i 2005. Lars er lektor i kriminologi og underviser også på den juridiske kandidatuddannelse. Hans primære forskningsområder er politiforskning og kriminalprævention. Han er rådsmedlem i Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi og medlem af redaktionen af tidsskriftet Nordic Policing.

E-mail: Lars.Holmberg@jur.ku.dk

Mette HartlevMette Hartlev, international ansvarlig
Mette Hartlev er professor i sundhedsret og forsker og underviser i bl.a. patientrettigheder, folkesundhed og sundhed og menneskerettigheder. Hun har erfaring med studieledelse som tidligere studieleder (2006-2011) og med forskningsledelse som leder af Centeret for Retlige Studier i Velfærd og Marked (WELMA). Hun har deltaget i adskillige nationale og internationale interdisciplinære forskningssamarbejder.

E-mail: Mette.Hartlev@jur.ku.dk