iCourts - Danmarks Grundforskningsfonds Centre of Excellence for Internationale Domstole og Governance

iCourts er et Grundforskningscenter ved Det Juridiske Fakultet. Dets forskning vedrører den tiltagende centrale rolle, internationale domstole spiller i udviklingen af en global orden og deres betydning for politiske og samfundsmæssige udviklinger i øvrigt. For at forstå hvordan dette komplicerede sammenspil mellem ret, politik og samfund foregår, vil iCourts iværksætte en række interdisciplinære forskningsprojekter med fokus på årsager og virkninger af udbredelsen af internationale domstole.

Verdenskort over internationale domstole + Justitia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der er behov for hard-core jurister til specialistfunktioner, og der er behov for jurister, der kan tænke ud af boksen, sætte juridisk viden i perspektiv og som har en selvstændig og kritisk tilgang"

- Aftagerpanelet

iCourts er Danmarks eneste retsvidenskabelige grundforskningscenter. Vores direkte forskningsgenstand er internationale domstole, som vi studerer fra en bred vifte af faglige vinkler med gennemgående fokus på deres nye rolle i en global verdensorden. Mere overordnet studerer iCourts international ret i alle dens mange afskygninger og dens rolle i en moderne verden.

Vi går nysgerrigt, ambitiøst og problemorienteret til værks. Vi stræber efter at få sat perspektiv på retten og at udbygge vores internationale udsyn i et tværfagligt miljø.

iCourts består af en række af landets fremmeste forskere med specialviden og undervisnings- og vejledningskompetence der inkluderer, men rækker langt videre end internationale domstole og international ret:

 • Folkeret
 • EU-ret
 • Menneskerettigheder
 • International Strafferet
 • Internationale Domstole
 • Retsfilosofi
 • Retssociologi
 • Kriminologi
 • Retslingvistik og Retsretorik
 • Law and Politics/Political Science
 • Law and Economics
 • International Business Law and Arbitration
 • Strafferet
Kurser af undervisere fra iCourts – et udpluk

iCourts’ forskere leder og underviser på en lang række kurser inden for en bred vifte af emner, der alle vedrører aktuelle spørgsmål i tilknytning til international ret og internationale domstole i en globaliseret verden. iCourts’ kurser udforsker både retsdogmatiske og tværfaglige tilgange og anvender cutting-edge forskningsmetoder til studiet af retten og domstolene.

For en opdateret oversigt over aktuelle og kommende iCourts-kurser, klik her (hvis linket ikke virker, så gå til kurser.ku.dk og skriv ”iCourts” i søgefeltet).

For en oversigt over tidligere iCourts-kurser, se beskrivelsen af iCourts Excellence Programme.

Vejledning af BA-projekter og KA-specialer

De ansatte i iCourts kan vejlede inden for et bredt område af BA-projekter og KA-specialer. Eksempler på mulige forskningsemner kan findes her

iCourts Excellence Program (iEP) – International Law and Courts in a Global World

iEP er et nyt program på det Juridiske Fakultet. iEP introducerer centrale tilgange til forståelse af international ret og dens rolle i globaliseret verden. Med iEP bidrager iCourts til at du kan udvikle kompetencer der er nyttige for en bred vifte af nationale og internationale karrierer og aktiviteter. Læs mere på iCourts’ engelske hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte

Navn Titel Billede
Bogush, Gleb Postdoc Billede af Bogush, Gleb
Cakal, Ergun Ph.d.-studerende Billede af Cakal, Ergun
Caserta, Salvatore Lektor Billede af Caserta, Salvatore
Christensen, Mikkel Jarle Professor MSO Billede af Christensen, Mikkel Jarle
Fikfak, Veronika Lektor Billede af Fikfak, Veronika
Frese, Amalie Lektor Billede af Frese, Amalie
Godzimirska, Zuzanna Lektor Billede af Godzimirska, Zuzanna
Haagensen, Nicholas Postdoc Billede af Haagensen, Nicholas
Holtermann, Jakob v. H. Lektor Billede af Holtermann, Jakob v. H.
Kjeldgaard-Pedersen, Astrid Prodekan for forskning Billede af Kjeldgaard-Pedersen, Astrid
Kjær, Anne Lise Lektor Billede af Kjær, Anne Lise
Kloster, Pernille Ph.d.-stipendiat Billede af Kloster, Pernille
Kos, Ula Aleksandra Ph.d.-stipendiat Billede af Kos, Ula Aleksandra
Lam, Joanna Professor MSO Billede af Lam, Joanna
Lundsgaard, Thorbjørn Waal Ph.d.-stipendiat Billede af Lundsgaard, Thorbjørn Waal
Madsen, Mikael Rask Centerleder, professor Billede af Madsen, Mikael Rask
Nyströmer, Nicolai Ole Lillegaard Dataspecialist Billede af Nyströmer, Nicolai Ole Lillegaard
Olsen, Henrik Palmer Professor Billede af Olsen, Henrik Palmer
Panagis, Ioannis Dataspecialist Billede af Panagis, Ioannis
Schack, Marc Lektor Billede af Schack, Marc
Silvereke, Siri Postdoc Billede af Silvereke, Siri
Slavík, Matej Indskrevet ph.d.-studerende Billede af Slavík, Matej
Thøgersen, Marie Ph.d.-stipendiat Billede af Thøgersen, Marie
Wee, Camilla Louise Johnson Ph.d.-studerende Billede af Wee, Camilla Louise Johnson
Wiesener, Cornelius Tenure Track Adjunkt Billede af Wiesener, Cornelius
Yang, Jie Ph.d.-studerende Billede af Yang, Jie