Censorevalueringer

Censorkorpset evaluerer eksaminationsforløbet efter hver eksamenstermin. De evaluerer det faglige niveau, eksaminationsgrundlaget (pensum, målbeskrivelser) samt den administrative håndtering.

Censorformandskabet udarbejder en beretning ud fra censorevalueringen samt fakultetets kommentarer hertil. Beretningen giver en overordnet vurdering af eksaminerne og uddannelserne ved fakultetet. Den endelige censorevalueringsrapport samt censorformandskabets beretning kan læses på fakultetets censorhjemmeside.