Evaluering af uddannelser - Godkendelse, tilsyn og regelmæssig evaluering af uddannelser og grader

På Det Juridiske Fakultet evalueres uddannelserne og undervisningen systematisk.

Tilsyn og evaluering af hele uddannelser og delelementer på uddannelserne

I både uddannelsesredegørelsen og uddannelsesevalueringen samler studielederen systematisk op på alle de væsentligste resultater, der måtte være kommet fra forskellige initiativer, der har været i gang i løbet af året. Begge tiltag godkendes endeligt af dekanen og indgår i dekanes samlede årlige afrapportering af den samlede uddannelsesporteføljes kvalitetssikring på uddannelsesområdet til Rektor.

De seneste års godkendte uddannelsesredegørelser og -evalueringer på Jura er at finde samlet på deres egen underside.

Ud over evalueringen af hele uddannelser evalueres eller føres der desuden tilsyn med enkelte elementer i uddannelserne. Procedurerne for dette er:

Dialog med eksterne parter om uddannelserne

Dialogen med eksterne parter er meget vigtig, for at vi kan udvikle vores uddannelser. Derfor er der udarbejdet procedure for dialog med de tre mest centrale eksterne parter.

Styring af fakultetets uddannelsesportefølje

Det er vores ansvar at sikre, at vi udbyder de juridiske uddannelser, samfundet har brug for, med de kompetencer, der er brug for. De systematiske uddannelsesevalueringer og uddannelsesredegørelser bruges til at give dekanen den nødvendige information, der er behov for, for at kunne styre uddannelsesporteføljen og træffe beslutninger om eventuel lukning af uddannelser eller oprettelse af nye uddannelser.