Undervisningsevaluering

Fakultetet benytter en undervisningsevalueringsform, der giver både en formativ (løbende, refleksiv) evaluering via mundtlig forventningsafstemning og en midtvejsdialog på alle hold samt en summativ (afsluttende, opsummerende) skriftlig slutevaluering, som forklaret i denne guide. Slutevalueringerne er individuelle digitale, og underviserne får tilsendt de studerendes evaluering og laver deres egen evaluering efterfølgende.

Slutevalueringer på de konkrete hold med navngiven underviser ligger tilgængelig for holdets studerende samt underviser på den interne e-læringsplatform Absalon.

Faglederne behandler slutevalueringerne ud fra en fast evalueringsguide og videresender deres vurdering til studienævnet til behandling de terminer, hvor faget er på studienævnets evalueringsplan.

Fagledere kan få hjælp til deres evalueringer her

Studienævnet benytter fagledernes tilbagemelding i deres kvalitetssikring og udviklingsarbejde med undervisning og fag. Studienævnet behandler de indkomne evalueringer ud fra et fast skema marts 2014: under behandling i studienævnet).

Studienævnene har mulighed for at nedsætte et rådgivende evalueringsudvalg.


Reglerne er overordnet beskrevet i fakultetets retningslinjer for evalueringsprocedure Studienævnet arbejder generelt ud fra procedure for Heltidsstudienævnets kvalitetssikringsopgaver og konkret ud fra procedure for studienævnets konkrete behandling af undervisningsevaluering

Evalueringsguides med skemaer

Procedure for Heltidsstudienævnets kvalitetssikringsopgaver (pdf)

Evalueringsguides til fagledere og fagansvarlige (pdf)