Holdrepræsentantskabsmøder

Fakultetets ledelse holder møder med repræsentanter for bachelorholdene årgangsvis en til to gange i semesteret. Holdrepræsentantskabsmøderne benyttes til at få en mere samlet, kvalitativ dialog om fagene som helhed, uddybe og udvikle mere tværfaglige aspekter ved den pågældende årgang samt modtage feedback på administrative forhold. M

Nedenfor finder du referater fra møder mellem repræsentanter fra bacheloruddannelsens hold, kandidatuddannelsens hold, samfundsvidenskabelig juras hold, studieledelsen og fagledelsen: 

Kandidatuddannelsen

Samfundsvidenskabelig jura

2020

2019

2018

2017

2016

Bacheloruddannelsen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2008 - 2012