Regler for de juridiske uddannelser

Du finder her de væsentligste love og bekendtgørelser samt regler fastsat af universitetet selv, der regulerer de juridiske uddannelser ved Københavns Universitet.

Tidligere og nuværende studieordninger

Overgangsordninger mellem studieordningerne

Regler, love og bekendtgørelser om uddannelserne generelt