Overgangsordning for 2001-studieordningen

De studerende der bliver optaget på jurauddannelsen den 1. september 2006 eller senere starter på 2006-studieordning for bacheloruddannelsen. I forbindelse med den nye studieordning er der vedtaget en overgangsordning for de studerende, der er indskrevet på 2001-studieordningen.

Udgangspunktet er, at de studerende får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig på 2001-studieordningen. Det fremgår af nedenstående oversigt, hvornår undervisningen udbydes og prøverne i de enkelte fag på 2001-studieordningen afholdes for sidste gang. De studerende, der ikke har bestået de enkelte fag 1 år efter den termin, prøven i faget afholdes for sidste gang, vil blive overflyttet til 2006-studieordningen.

Som en del af overgangsordningen er der i flere af fagene mulighed for at deltage i undervisning og prøver på 2006-studieordningen og efterfølgende få faget meritoverført til 2001-studieordningen. Den studerende forbliver således på 2001-studieordningen og kan stadig færdiggøre uddannelsen på 2001-studieordningen. Studerende skal i den forbindelse være opmærksom på at fravælge undervisningen i det pågældende fag på 2001-studieordningen inden for de fastsatte frister for senere at kunne følge undervisningen på 2006-studieordningen.

Studerende skal særligt være opmærksom på overgangsordningen, hvis du fraviger det normerede studieforløb, det vil sige i situationer, hvor der er eksamener, der ikke er bestået, undervisning der ønskes frameldt og taget senere samt ved dispensationer som eksempel fra stopprøvekrav. Det kan i sådanne situationer være en god idé at tale med en studievejleder om tilrettelæggelse af studieforløbet.

Formueret, Forfatningsret og Familie- og Arveret

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i studieåret 2005/2006 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved sommereksamen 2006. Den sidste prøve i fagene afholdes i efterårsterminen 2006. Derved får de studerende mulighed for at påbegynde 2. årsprøve 1. september 2006, selv om de ikke har bestået alle fagene ved sommerterminen 2006. De studerende, der ikke består fagene ved efterårsterminen og endnu har eksamensforsøg tilbage får mulighed for at overgå til den nye studieordning. De studerende, der efter den ordinære eksamen ikke har bestået alle fagene får endvidere mulighed for at overgå til den nye studieordning pr. 1. september 2006.

Juridisk Metodelære

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i efterårssemesteret 2005 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved vintereksamen 2005/2006. Den sidste prøve i faget afholdes ved sommerterminen 2006. Herudover vil de studerende i efterårssemesteret 2006 have mulighed for at deltage i undervisningen i Juridisk Metodelære på 2006-studieordningen og deltage i eksamen i faget ved efterårsterminen 2006 og vinterminen 2006/2007 og efterfølgende få modulet meritoverført til 2001-studieordningen.

Folkeret

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i efterårssemesteret 2006 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved vintereksamen 2006/2007. Den sidste prøve i faget afholdes ved sommerterminen 2007. Herudover vil de studerende i forårssemesteret 2007 og 2008 have mulighed for at deltage i undervisningsforløb og prøve på 2006-studieordningen og efterfølgende få modulet meritoverført til 2001-studieordningen.

Procesret

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i efterårssemesteret 2006 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved vintereksamen 2006/2007. Der tilbydes repetitionsundervisning i efterårssemesteret 2007 og den sidste prøve i faget afholdes ved vintereksamen 2007/2008, hvor der vil være ekstra eksamen og syge- og reeksamen.

Strafferet

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i studieåret 2006/2007 med efterfølgende ordinær eksamen og reeksamen ved sommereksamen 2007. Den sidste eksamen afholdes ved vintereksamen 2007/2008. Herudover vil de studerende i studieåret 2007/2008 have mulighed for at deltage i undervisning i Strafferet på 2006-studieordningen og aflægge eksamen ved sommereksamen 2008 eller vintereksamen 2008/2009 og efterfølgende få modulet meritoverført til 2001-studieordningen.

Almene fag

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i studieåret 2006/2007 med efterfølgende ordinær eksamen og reeksamen ved sommereksamen 2007. Der tilbydes repetitionsundervisning i efterårssemesteret 2007 og den sidste eksamen i faget afholdes ved vintereksamen 2007/2008, hvor der vil være ekstra eksamen og syge- og reeksamen.

Obligationsret

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i studieåret 2006/2007 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved sommereksamen 2007. Herudover vil de studerende i studieåret 2007/2008 have mulighed for at følge undervisning i Formueret II på 2006-studieordningen, suppleret af 2 repetitionsforelæsninger vedrørende de dele af Obligationsret, der ikke er indeholdt i Formueret II. Der afholdes en ekstra eksamen i Obligationsret ved vintereksamen 2007/2008 og ved sommereksamen 2008.

Ejendomsret

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i studieåret 2007/2008 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved sommereksamen 2008. Der tilbydes repetitionsundervisning i efterårssemesteret 2008, og den sidste prøve i faget afholdes ved vintereksamen 2008/2009, hvor der vil være ekstra eksamen og syge- og reeksamen.

Obligationsret & Ejendomsret

De studerende, der mangler både Obligationsret og Ejendomsret vil have mulighed for at deltage i undervisningen i Formueret II, III og IV i studieårene 2007/2008 og 2008/2009 og aflægge eksamen i Formueret II og III senest ved sommereksamen 2009 og Formueret IV senest ved vintereksamen 2009/2010 og efterfølgende få modulerne meritoverført til 2001-studieordningen.

EU-ret

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i efterårssemesteret 2007 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved vintereksamen 2007/2008. Den sidste eksamen afholdes ved sommereksamen 2008. Herudover vil de studerende i efterårssemesteret 2008 have mulighed for at deltage i undervisning i EU-ret på 2006-studieordningen og aflægge eksamen ved vintereksamen 2008/2009 eller sommereksamen 2009 og efterfølgende få modulet meritoverført til 2001-studieordningen.

Forvaltningsret

Det almindelige undervisningsforløb udbydes sidste gang i studieåret 2007/2008 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved sommereksamen 2008. Den sidste eksamen afholdes ved vintereksamen 2008/2009. Herudover vil de studerende i studieåret 2008/2009 have mulighed for at deltage i undervisning i Forvaltningsret på 2006-studieordningen og aflægge eksamen ved sommereksamen 2009 eller ved vintereksamen 2009/2010 og efterfølgende få modulet meritoverført til 2001-studieordningen.

Bachelorrapport

Vejledning i Bachelorrapportskrivning tilbydes sidste gang i forårssemesteret 2008 med efterfølgende ordinær eksamen og syge- og reeksamen ved sommereksamen 2008. Herudover vil de studerende fra forårssemesteret 2009 have mulighed for at få tilbudt vejledning og skrive Bachelorprojekt på 2006-studieordningen og deltage i eksamen ved sommereksamen 2009 og efterfølgende få modulet meritoverført til 2001-studieordningen.