Kort om Det Juridiske Fakultet

Det Juridiske Fakultet var blandt de fire oprindelige fakulteter ved København Universitets grundlæggelse i 1479. Lige siden har fakultetet uddannet kompetente kandidater til et bredt og alsidigt arbejdsmarked. I dag sikrer fakultetet gennem en forskningsbaseret uddannelse, at de juridiske kandidater har færdigheder til at analysere og bidrage med tværdisciplinære og problemorienterede kompetencer på såvel det private som offentlige arbejdsmarked i ind- og udland.

Uddannelserne ved Det Juridiske Fakultet har ikke helt samme nationale fokus som forskningen. Især den 2-årige kandidatuddannelse har et stærkt internationalt præg, og hvert år udbydes der omkring 50 valgfag på fremmedsprog, først og fremmest engelsk. 

Det Juridiske Fakultet arbejder løbende på at forbedre og opkvalificere uddannelsen af fremtidens jurister og sikre, at de står stærkt på fremtidens arbejdsmarked. Derfor har både forskning og uddannelser tæt kontakt med det omgivende samfund, og vi har fokus på hele tiden at skabe gode og værdifulde samarbejder med offentlige og private institutioner.
Et højt antal deltidsansatte undervisere, som har deres hovederhverv uden for universitetet, er også med til at styrke den opsøgende dialog. De eksterne undervisere bidrager endvidere til, at de studerende får viden om de mange forskellige muligheder en juridisk uddannelse giver på arbejdsmarkedet.

På fakultetet lægger vi vægt på at have nær kontakt med omverdenen. Vores forskere deltager hvert år i et stort antal konferencer og seminarer, hvor de stiller deres ekspertise til rådighed. Endvidere bistår vores forskere embedsværket og det politiske system ved at deltage i kommissioner, ekspertudvalg etc.
Derudover deltager forskerne løbende i samfundsdebatten som juridiske eksperter og formidlere af deres forskning i traditionelle og på sociale medier.

Det Juridiske Fakultet har ca. 135 videnskabelige medarbejdere, godt 60 ph.d.-stipendiater og ca. 80 administrative medarbejdere. Dertil kommer godt 400 deltidsansatte undervisere.
Der er i alt indskrevet ca. 4.500 studerende på fakultetets forskellige uddannelser.

Siden primo 2017 har Det Juridiske Fakultet haft hjemme på Søndre Campus lige ved Islands Brygge Metrostation. Campusområdet deler fakultetet med Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet.