Kort om Det Juridiske Fakultet

Det Juridiske Fakultet arbejder grundlæggende for at skabe en større viden om national og international ret. Traditionelt har den juridiske forskning fokuseret på studiet af dansk ret, men i takt med internationaliseringen har fakultetet tilpasset sin forskning. Forskerne beskæftiger sig i dag i høj grad også med samspillet mellem dansk ret og andre retsordner.

Det Juridiske Fakultet var blandt de fire oprindelige fakulteter ved København Universitets grundlæggelse i 1479. Lige siden har fakultetet uddannet kompetente kandidater til et bredt og alsidigt arbejdsmarked. I dag sikrer fakultetet gennem en forskningsbaseret uddannelse, at de juridiske kandidater har færdigheder til at analysere og bidrage med tværdisciplinære og problemorienterede kompetencer på såvel det private som offentlige arbejdsmarked i ind- og udland.

Det Juridiske Fakultet vægter en opsøgende dialog med omverdenen. Det sker bl.a. gennem et stort antal konferencer og seminarer, hvor fakultetets forskere stiller deres kundskaber til rådighed. Et højt antal deltidsansatte undervisere, som har deres hovederhverv uden for universitetet, er også med til at styrke den opsøgende dialog. En dialog, der også bidrager til de studerendes indsigt i mulighederne efter studietiden.

Det Juridiske Fakultet arbejder til stadighed på at forbedre og opkvalificere uddannelsen af fremtidens jurister og sikre, at de står stærkt på fremtidens arbejdsmarked. Derfor er både forskning og uddannelser i kontakt med virkeligheden, og der er fokus på hele tiden at skabe gode og værdifulde samarbejder med offentlige og private institutioner.

Det Juridiske Fakultet har ca. 95 videnskabelige medarbejdere, godt 60 ph.d.-stipendiater og ca. 70 administrative medarbejdere. Dertil kommer godt 400 deltidsansatte undervisere. Ved de juridiske uddannelser er der ca. 4.500 studerende.

Siden primo 2017 har Det Juridiske Fakultet haft hjemme på Søndre Campus lige ved Islands Brygge Metrostation. Campusområdet deler fakultetet med Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet.