Historie

Det Juridiske Fakultet er et ungt fakultet. Fakultetet blev først selvstændigt i 1993, efter at jura havde hørt under Samfundsvidenskab siden 1970. Men Det Juridiske Fakultet er på den anden side også et gammelt fakultet. Fra 1848 til 1970 indgik jura i Det Rets- og Statsvidenskabelige Fakultet, og før da var Fakultetet selvstændigt som nu. Det var Fakultetet faktisk helt tilbage fra Københavns Universitets grundlæggelse i 1479, hvor universitetet fik fire fakulteter: teologi, medicin, filosofi og jura.

Fra start og ca. 250 år frem blev der udelukkende forsket og undervist i international ret ved Fakultetet, nærmere bestemt i katolsk kirkeret og romerret. Den nationale ret kom først til omkring år 1700 – og blev af afgørende betydning for, at der ved kongelig forordning indførtes en juridisk embedseksamen i 1736. Herved blev jura gjort til en såkaldt professionsuddannelse, idet der samtidig blev stillet krav om en bestået juridisk eksamen for at kunne ansættes i bestemte typer af stillinger inden for retslivet, fx som dommer eller advokat. Herved udsprang grundlaget til det tætte samspil mellem universitetet og retssektoren – det samspil, som består den dag i dag. 

Uddannelserne ved Det Juridiske Fakultet har ikke helt samme nationale fokus som forskningen. Især den 2-årige kandidatuddannelse er stærkt internationaliseret i den forstand, at der hvert år udbydes op mod et halvt hundrede valgfrie fag på fremmedsprog, først og fremmest engelsk. 

Siden primo 2017 har Det Juridiske Fakultet haft hjemme på Søndre Campus lige ved Islands Brygge Metrostation. Campusområdet deler fakultetet med Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet.

Læs mere om Fakultetets historie i ”Juraen på Københavns Universitet 1479-2005”, af Ditlev Tamm under medvirken af Inger Dübeck og Eivind Slottved, Københavns Universitet 2005.