Forskningsintegritet


Gennem fri og nysgerrighedsdrevet forskning udvider universitetets forskere og studerende horisonter med ny viden og er med til at præge samfundsudviklingen. Principper som ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed har altid være en integreret del af at bedrive forskning på Københavns Universitet. Forskning skal bedrives med integritet.

Det gælder for alle videnskabeligt ansatte inden for alle de videnskabelige fagområder, som universitetet favner over. På det Juridiske Fakultet har dekanen udpeget 2 videnskabelige medarbejdere som særligt udpegede personer til at understøtte god videnskabelig praksis. Læs mere om god videnskabelig praksis på Det Juridiske Fakultet.