Forskning

Du kan læse mere om forskningen i Centre for Private Governance (CEPRI) på centerets engelske hjemmeside.