FIRE - Research Group for Fiscal Relations – Københavns Universitet

Forskningsgruppens formål er at bidrage nationalt og internationalt til fremme af udviklingen af forskning og uddannelse inden for skatte- og afgiftsretten, herunder aktivt at virke som bindeled mellem jurastuderende, forskere, offentlige institutioner og erhvervslivet med henblik på at styrke det skatte- og afgiftsretlige forsknings- og uddannelsesmiljø.

Young VAT Link

Young VAT Link

Processpil

Processpil

Specialer

Specialer

Støtte og samarbejde

Støtte og samarbejde