FIRE – Fiscal Relations Research Group

Forskningsgruppens formål er at bidrage nationalt og internationalt til fremme af udviklingen af forskning og uddannelse inden for skatte- og afgiftsretten, herunder aktivt at virke som bindeled mellem jurastuderende, forskere, offentlige institutioner og erhvervslivet med henblik på at styrke det skatte- og afgiftsretlige forsknings- og uddannelsesmiljø.

Studerende i Atriet / søndre Campus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsgruppen anerkender i høj grad den forskningsmæssige værdi og den nye viden, der kan skabes i et rigtig godt og velskrevet skatte- og afgiftsretligt speciale. Sådanne forskningsmæssigt stærkt funderede skatte- og afgiftsretlige specialer fortjener udbredelse til offentligheden, således at andre, herunder forskere, praktikere, specialister m.v., også kan få adgang til den viden, der løbende udvikles blandt dygtige og analytisk stærke specialestuderende.

Blandt de offentliggjorte skatte- og afgiftsretlige specialer vil forskningsgruppen hvert år udvælge årets bedste speciale, ligesom forskningsgruppen vil spørge udvalgte af disse studerende, om de har lyst til at deltage med oplæg på seminarer og konferencer, som vedrører deres specialeemne.

En studerende kan løbende ansøge forskningsgruppen FIRE om offentliggørelse af sit speciale på følgende betingelser:

  • Den studerende har indleveret sit speciale til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Den studerende har opnået karakteren 10 eller 12 for et speciale i et skatte- og afgiftsretligt emne
  • Den studerende indvilliger i offentliggørelse på FIRE’s hjemmeside
  • Den studerende skal indsende navn og kontaktoplysninger, pdf af specialet og kopi af karakterudskriften til FIRE Monica Brink v/lektor Karina Elgaard.

På baggrund af ansøgningen vurderer FIRE, om specialet er af en sådan høj forskningsmæssig kvalitet, at vi vurderer den egnet til at blive optaget til offentliggørelse på FIRE’s hjemmeside. Denne vurdering foretages således uafhængig af den i andet regi foretagne karaktergivning af specialet.

Nordisk akademisk specialekomité

Der er fra og med 2018 udpeget en nordisk akademisk specialekomité, der skal bedømme Årets Bedste Speciale inden for skatte- og afgiftsret. Den nordiske akademiske specialekomité består af følgende medlemmer: Universitetslektor Hanna Grylin, Högskolan i Gävle, Associate Professor Anders Mikelsen, Handelshøyskolen BI, samt dekan og professor Jacob Graff Nielsen, Københavns Universitet. Proceduren for udvælgelsen af FIRE-prisen for Årets Bedste Speciale inden for skatte- og afgiftsret er således: 1) de studerende kan ansøge om at få deres speciale offentliggjort på FIRE’s hjemmeside, hvis det opfylder kravene til en høj forskningsmæssig kvalitet, 2) på baggrund af de offentliggjorte specialer indstiller FIRE v. professor Rasmus Kristian Feldthusen og lektor Karina Kim Egholm Elgaard de to specialer, som er med i finalen, og 3) den nordiske akademiske specialekomité foretager en bedømmelse af begge specialer, og udpeger det vindende speciale. FIRE-prisen for Årets Bedste Speciale vil blive overrakt på en skatte- og afgiftskonference, hvor både vinderen og finalisten vil blive bedt om at afholde et oplæg om deres speciale.

FIRE siger hermed tillykke med offentliggørelsen af følgende specialer: