FIRE – Fiscal Relations Research Group

Forskningsgruppens formål er at bidrage nationalt og internationalt til fremme af udviklingen af forskning og uddannelse inden for skatte- og afgiftsretten, herunder aktivt at virke som bindeled mellem jurastuderende, forskere, offentlige institutioner og erhvervslivet med henblik på at styrke det skatte- og afgiftsretlige forsknings- og uddannelsesmiljø.

Studerende i Atriet / søndre Campus

 

 

Forskningsgruppens navn FIRE er en sammentrækning af de 2 første bogstaver i hhv. ”FIscal” og ”RElations”, og navnet er valgt, fordi det f.eks. kan symbolisere, at vi brænder for vores fagområder og for vores projekter.

Etableringen af forskningsgruppen er udtryk for en organisatorisk ændring af forskningen og uddannelsen på skatte- og afgiftsområdet på Det Juridiske Fakultet med henblik på at skabe større fokus på og mere målrettet koordinering heraf.

Efter at professor Jacob Graff Nielsen blev udnævnt som dekan for Det Juridiske Fakultet, overtog professor Rasmus Kristian Feldthusen i foråret 2014 ansvaret som fagleder af skatte- og afgiftsområdet og skattefagene på Det Juridiske Fakultet. Dekan og professor Jacob Graff Nielsen er dog stadig en del af forskningsgruppen, når Jacob Graff Nielsen ikke er optaget af sine ledelsesopgaver for fakultetet.

Pr. 1. januar 2016 blev skatte- og afgiftsområdet udvidet ved ansættelsen af adjunkt i moms- og skatteret, Karina Kim Egholm Elgaard. 

Det er forskningsgruppens formål at bidrage nationalt og internationalt til fremme af udviklingen af forskning og uddannelse inden for moms- og skatteretten, herunder aktivt at virke som bindeled mellem jurastuderende, forskere, offentlige institutioner og erhvervslivet med henblik på at styrke det moms- og skatteretlige forsknings- og uddannelsesmiljø.

Dette vil forskningsgruppen opfylde gennem planlægning og gennemførelse af forskellige forsknings- og undervisningsinitiativer og –aktiviteter på skatte- og afgiftsområdet, herunder i samarbejde med eksterne samarbejdsparter enten fra skatte- og afgiftsmiljøet eller fra tværfaglige/-disciplinære områder med relevans for skatte- og afgiftsretten. 

FIRE er en del af forskningscenteret WELMA – Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, som beskæftiger sig med det danske velfærdssamfund og dets udfordringer set ud fra et bredt juridisk perspektiv.

 

 

 

 

 

 

Forskningsgruppens forskningsfelt er skatte- og afgiftsretten. Forskningsfeltet spænder bredt over materiel og formel skatte- og afgiftsret, eksempelvis personbeskatning, erhvervsbeskatning, fondsbeskatning, dødsbobeskatning, selskabsbeskatning, international beskatning, EU-skatteret, momsret, skatte- og afgiftsproces, skattestrafferet, skatteforvaltningsret m.v.

Det forskningsmæssige sigte er forskning i national ret såvel som i EU-ret og international ret, der har stor betydning på skatte- og afgiftsområdet. Herudover har forskningsgruppen fokus på tværfaglig forskning og samarbejde med forskere inden for andre retsområder som f.eks. socialret, forvaltningsret, erhvervsretlige områder m.v., ligesom forskningsgruppen er åben for samarbejde om tværdisciplinær forskning og uddannelse med andre forskere.

Forskningsgruppen er internationalt orientereret, og opmuntrer interne forskere til at tage ud som gæsteforskere på udenlandske universiteter, samt opfordrer eksterne udenlandske forskere til at komme på gæsteforskerophold ved Københavns Universitet.

Forskningsgruppen støtter op omkring erhvervsrelateret forskning i skatte- og afgiftsretlige emner grundet den store betydning, som skatte- og afgiftsretten har for erhvervslivet. Vi indgår derfor gerne i kortere eller længere samarbejder med eksterne parter fra private/offentlige virksomheder om erhvervsforskning f.eks. i form af Erhvervs-ph.d.-projekter, Erhvervs-post.doc.-projekter, Erhvervsprojektforskerstillinger af f.eks. 1-3 måneders varighed m.v. 

Igangværende forskningsprojekter

Se de igangværende forskningsprojekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsgruppen prioriterer at samarbejde om forskning og uddannelse med andre forskere, private og offentlige virksomheder, og hører gerne fra interesserede herom, så vi kan indgå i en dialog om mulighederne for større eller mindre samarbejde i relation til fælles at kunne bidrage til fremme af skatte- og afgiftsretten på forsknings- og uddannelsesområdet. Det kan f.eks. være i forbindelse med seminarer og konferencer, forskningsprojekter m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Karina Kim Egholm Elgaard

Lektor
Karina Kim Egholm Elgaard

FIRE – Fiscal Relations Research Group
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: (+45) 35 32 37 86
E-mail: karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk

Tidligere arrangementer

Tilmeld nyhedsbrev