19. januar 2024

Ny ph.d.-stipendiat til FIRE – Fiscal Relations Research Group

Pr. 1. september 2023 bød Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, velkommen til ny ph.d.-stipendiat, Nathalie Roloff Monjoin. Nathalies ph.d.-projekt vedrører retssikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med skatteyderes rettigheder i administrative momssager. Emnet for ph.d.-afhandlingen bliver en retssikkerhedsmæssig analyse af ordningen for bindende svar på momsområdet med inddragelse af relevant skatteforvaltningsret, momsret, EU-ret, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder mv. Lektor Karina Kim Egholm Elgaard er vejleder på ph.d.-projektet.

Emner