Forskningsgruppen Almindelig Forvaltningsret

Gruppen arbejder for at styrke forskningen inden for den almindelige forvaltningsret ved at etablere et tættere samarbejde mellem fakultetets mange forskellige kompetencer indenfor området, ligesom gruppen arbejder for at øget integrering af den forvaltningsretlige forskning i fakultetets uddannelser.

Paragraf tegn

 

Gruppens medlemmer forsker indenfor den almindelige forvaltningsret, herunder de underliggende samfundsmæssige værdier og principper, der bl.a. driver udvikling og tilpasning af de forvaltningsretlige retsgrundsætninger og god forvaltningsskik samt påvirker fortolkningen af specielle forvaltningsretlige regler. Videre er et centralt område de forvaltningsretlige implikationer af udviklingstendenser, f.eks. den øgede digitalisering, brug af private samarbejdsparter og EU-rettens og menneskerettigheders stigende indflydelse på forvaltningsretten. Hertil kommer en række temaer vedrørende forvaltningens organisering, kompetencefordelinger, tilrettelæggelse af arbejdsgange og efterprøvelse af forvaltningens afgørelser og handlinger. Endelig regner gruppen det også som væsentligt at favne den specielle forvaltningsret i det omfang, at dette er relevant for at belyse eksempelvis lovgivnings og -udviklingstendenser, bredere retssikkerhedsmæssige temaer eller påvise eksistens og klarlægge udviklingen af almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger mv.

 

Emnebanken indeholder inspiration til mulige bachelorprojekter og specialer i forvaltningsret. Forvaltningsretten indeholder selvfølgelig mange flere interessante emner at skrive om. Emnebanken er derfor blot til inspiration og eksempler på emner. En væsentlig del af et bachelorprojekt og speciale er at identificere og afgrænse en relevant juridisk problemstilling, ligesom der naturligvis stilles større krav til selvstændighed mv. i specialer end bachelorprojekter. Læs mere i bachelorprojektet og specialets målbeskrivelser. Det er derfor op til dig som studerende at undersøge og udarbejde en hensigtsmæssig problemformulering indenfor et forvaltningsretligt emne, hvis du vælger at skrive i dette retsområde. 

 • Advokatundersøgelser i den offentlige forvaltning.
 • Afgørelsesbegrebet på selvvalgt retsområde f.eks. det ansættelsesretlige.
 • Afgørelsesbegrebet ved administration af regler med ophav i EU-retten.
 • Centraliseret sekretariatsbetjening – betydning for nævnsprøvelsen.
 • Den forvaltningsretlige delegationslære ved offentlige digitale løsninger.
 • Digital forvaltning – problemer ved nye ejendomsvurderinger.
 • EU-rettens påvirkning af digital forvaltning.
 • Folketingets ombudsmands praksis vedrørende digital forvaltning.
 • Forvaltningsrettens betydning for statslige selskaber.
 • Gaver til offentligt ansatte og/eller kommunalpolitikere.
 • Godtgørelse for ikke-økonomisk skade ved myndighedsfejl.
 • Inhabilitet ved offentlige ansattes ytringer/likes på sociale medier.
 • Klima som (alment) sagligt hensyn – specialitetsprincippernes betydning.
 • Krav om økonomisk forsvarlig forvaltning – indhold og håndhævelse.
 • Offentlige myndigheder eller ministres anvendelse af sociale medier.
 • Officialmaksimen i sociale sager, når borgeren anmodes om at afgive intime oplysninger.
 • Partsbegrebet på selvvalgt retsområde, f.eks. det klimaretlige.
 • Pligter og ansvar for embedsmænd i politiske skandalesager (her kan en selvvalgt problemstilling vedrørende lovlighedspligt, advarselspligt, faglighedspligt, partipolitisk neutralitet eller Kodex 7 m.v. tages under behandling)
 • Regler og principper for fortolkning af forvaltningsakter.
 • Rimelig sagsbehandlingstid på selvvalgt retsområde, f.eks. det skatteretlige.
 • Sagsbehandlingsregler ved anvendelse af offentlige digitale løsninger. 

Hvis du har opklarende spørgsmål, kan emnebankens kontaktpersoner kontaktes på: Kristian Hegaard (e-mail: kristianhegaard@jur.ku.dk) og Rasmus Grønved Nielsen (e-mail: rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk). Bemærk at egentlig vejledning først gives, når du får tildelt en vejleder.

 

 

Forskningsgruppen udgiver udvalgte studenterafhandlinger inden for gruppens fagområder som serien Forvaltningsretlig studieserie. Serien drives af en redaktion, der for tiden består af Rasmus Grønved Nielsen, Trine Ravnholt og Kristian Hegaard. Redaktionens medlemmer bedømmer indsendte afhandlinger og skriver forord til publicerede afhandlinger. Studenterafhandlinger, som ønskes udgivet i Forvaltningsretlig studieserie skal sendes til e-mail: rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk sammen med en anbefaling fra vejlederen.

 

Medmindre andet fremgår nedenfor finder møderne sted i køkkenet i CEO - Center for Erhvervsret og Offentlig Regulering (bygning 6A, 3. sal). Ca. hvert andet mødet indeholder et fagligt oplæg, og de er åbne for alle interesserede. Alle – også studerende – er velkomne til at deltage i de øvrige møder efter aftale med Rasmus Grønved Nielsen (rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk). Ændringer kan forekomme. 

 • 22. marts 2024, kl. 12-13
  Frokostmøde

 • 30. april 2024, kl. 12-13
  Frokostmøde med fagligt oplæg (TBA)

 • 28. maj 2024, kl. 12-13
  Frokostmøde

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Billede
Baumbach, Trine Professor Billede af Baumbach, Trine
Bujandric, Daniel Yuki Komuro Studielektor Billede af Bujandric, Daniel Yuki Komuro
Gøtze, Michael Centerleder, professor Billede af Gøtze, Michael
Haugsted, Thomas Ph.d.-studerende Billede af Haugsted, Thomas
Hegaard, Kristian Würtz Ph.d.-stipendiat Billede af Hegaard, Kristian Würtz
Jørgensen, Anders Ph.d.-stipendiat Billede af Jørgensen, Anders
Monjoin, Nathalie Roloff Ph.d.-stipendiat Billede af Monjoin, Nathalie Roloff
Motzfeldt, Hanne Marie Professor Billede af Motzfeldt, Hanne Marie
Nielsen, Rasmus Grønved Lektor Billede af Nielsen, Rasmus Grønved
Pagh, Peter Professor Billede af Pagh, Peter
Poulsen, Pernille Holten Ph.d.-studerende Billede af Poulsen, Pernille Holten
Ravnholt, Trine Ph.d.-stipendiat Billede af Ravnholt, Trine
Ó Cathaoir, Katharina Lektor Billede af Ó Cathaoir, Katharina