Forskningsgruppen Almindelig Forvaltningsret

Gruppen arbejder for at styrke forskningen inden for den almindelige forvaltningsret ved at etablere et tættere samarbejde mellem fakultetets mange forskellige kompetencer indenfor området, ligesom gruppen arbejder for at øget integrering af den forvaltningsretlige forskning i fakultetets uddannelser.

Paragraf tegn

 

Gruppens medlemmer forsker indenfor den almindelige forvaltningsret, herunder de underliggende samfundsmæssige værdier og principper, der bl.a. driver udvikling og tilpasning af de forvaltningsretlige retsgrundsætninger og god forvaltningsskik samt påvirker fortolkningen af specielle forvaltningsretlige regler. Videre er et centralt område de forvaltningsretlige implikationer af udviklingstendenser, f.eks. den øgede digitalisering, brug af private samarbejdsparter og EU-rettens og menneskerettigheders stigende indflydelse på forvaltningsretten. Hertil kommer en række temaer vedrørende forvaltningens organisering, kompetencefordelinger, tilrettelæggelse af arbejdsgange og efterprøvelse af forvaltningens afgørelser og handlinger. Endelig regner gruppen det også som væsentligt at favne den specielle forvaltningsret i det omfang, at dette er relevant for at belyse eksempelvis lovgivnings og -udviklingstendenser, bredere retssikkerhedsmæssige temaer eller påvise eksistens og klarlægge udviklingen af almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger mv.

 

 

 

Overvejer du at skrive speciale indenfor almindelig forvaltningsret? Forskningsgruppens medlemmer giver gerne forslag til emner og problemstillinger, som er egnede til specialer.

 

 

Forskere

Navn Titel Billede
Baumbach, Trine Professor Billede af Baumbach, Trine
Bujandric, Daniel Yuki Studielektor Billede af Bujandric, Daniel Yuki
Christiansen, Nicole Adjunkt Billede af Christiansen, Nicole
Gøtze, Michael Centerleder, professor Billede af Gøtze, Michael
Hamer, Carina Risvig Professor Billede af Hamer, Carina Risvig
Haugsted, Thomas Ph.d.-studerende Billede af Haugsted, Thomas
Hegaard, Kristian Würtz Ph.d.-stipendiat Billede af Hegaard, Kristian Würtz
Jørgensen, Anders Ph.d.-stipendiat Billede af Jørgensen, Anders
Motzfeldt, Hanne Marie Professor Billede af Motzfeldt, Hanne Marie
Nielsen, Rasmus Grønved Lektor Billede af Nielsen, Rasmus Grønved
Pagh, Peter Professor Billede af Pagh, Peter
Poulsen, Pernille Holten Ph.d.-studerende Billede af Poulsen, Pernille Holten
Ó Cathaoir, Katharina Lektor Billede af Ó Cathaoir, Katharina

Kontakt

Lektor
Rasmus Grønved Nielsen

Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Søndre Campus, Bygning:  6A-3-46
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Mobil: +45 21 74 92 03
E-mail: rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk