Specialeafhandlinger

På denne side er optaget udvalgte specialer af særlig høj kvalitet, der behandler et miljøretligt emne. For hvert af specialerne har redaktionen for MRF tilknyttet nogle indledende ord om specialets indhold og relevans.

Ved henvisninger til specialer tilføjes et »C« efter årstallet.

2021


MRF 2021C.1 - Den danske implementering af miljøansvarsdirektivet

Af fuldmægtig Robbin Villy Kristensen og advokatfuldmægtig Tobias Nykvist


MRF 2021C.2 - Fradrag for fordele i erstatningsudmålingen ved ekspropriation

Af advokatfuldmægtig Jens Henrik Larsen


MRF 2021C.3 - Fravigelse af gæsteprincippet

Af advokatfuldmægtig Alija Balavac


MRF 2021C.4 - Naboers retsstilling ved opførelse af vedvarende energianlæg

Af stud.jur. Jakob Bue Sørensen


MRF 2021C.5 - Fradrag for fordele i erstatningsudmålingen ved ekspropriation - Begrænsninger i fradragsadgangen

Af cand.jur. Nicolai Uno Madsen