Litterær afdeling

I MRF's litterære afdeling offentliggøres blandt andet videnskabelige artikler og specialeafhandlinger, der behandler miljøretlige problemstillinger.

Redaktionen for Miljøretlig Forskningsportal tilstræber, at indholdet i den litterære afdeling er af særlig høj faglig kvalitet. Videnskabelige artikler m.v. og specialeafhandlinger skal udvise originalitet og selvstændighed.

Såfremt du ønsker at bidrage til Miljøretlig Forskningsportal, kan du finde oplysninger om indholds- og formkrav samt fremgangsmåde i manuskriptvejledningen.