Fyrtårn - Skagen

Redaktionen tager imod alle danske miljødomme

På MRF bringes alle nye danske miljødomme, som redaktionen får kendskab til. Advokater og dommere m.fl. opfordres derfor til at fremsende nye miljødomme til redaktionen (peter.pagh@jur.ku.dk – mærk mailen ”MRF”).


Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal (MRF)!

MRF er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. For nuværende omfatter databasen udvalgte afgørelser fra de danske domstole, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og EU-Domstolen.

Derudover består MRF af en litterær afdeling, hvor der lejlighedsvis optages teoretiske bidrag til miljøretten navnlig i form af videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af særlig høj kvalitet.

Yderligere oplysninger om Miljøretlig Forskningsportal kan findes her.

Søg på Miljøretlig Forskningsportal

NYHEDER PÅ MRF

Den 30. december 2021 blev 25 afgørelser fra Planklagenævnet fra juli til september 2021 offentliggjort på MRF (MRF 2021.239 - MRF 2021.263).

Den 5. december 2021 blev 22 afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra juni til september 2021 offentliggjort på MRF (MRF 2021.217 - MRF 2021.238).


Professor Peter Paghs seneste kommentar til MRF's domme og afgørelser kan findes her (MRF 2021B.2) (fra den 29. august 2021).

Læs de senest offentliggjorte specialeafhandlinger om forskellige miljøretlige emner her.