Fyrtårn - Skagen

Redaktionen tager imod alle danske miljødomme

På MRF bringes alle nye danske miljødomme, som redaktionen får kendskab til. Advokater og dommere m.fl. opfordres derfor til at fremsende nye miljødomme til redaktionen (peter.pagh@jur.ku.dk – mærk mailen ”MRF”).


Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal (MRF)!

MRF er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. For nuværende omfatter databasen udvalgte afgørelser fra de danske domstole, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og EU-Domstolen.

Derudover består MRF af en litterær afdeling, hvor der lejlighedsvis optages teoretiske bidrag til miljøretten navnlig i form af videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af særlig høj kvalitet.

MRF er etableret og drives af en redaktion ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktionen har indgået samarbejdsaftaler med følgende virksomheder mv., der bidrager med en medarbejder, som bistår redaktionen med udarbejdelse af resuméer af miljøretlige domme og afgørelser: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, COWI A/S, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, HOFOR A/S, Kromann Reumert I/S og advokat Anders Thomas Hessner.

Yderligere oplysninger om Miljøretlig Forskningsportal, redaktionen og samarbejdspartnerne kan findes her.

Søg på Miljøretlig Forskningsportal

NYHEDER PÅ MRF

Den 20. februar 2024 er 18 afgørelser fra Planklagenævnet fra 4. kvartal af 2023 offentliggjort på MRF (MRF 2023.237 - MRF 2023.254).

Den 20. februar 2024 er 34 afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 3. kvartal af 2023 offentliggjort på MRF (MRF 2023.203 - MRF 2023.236).

Den 22. december 2023 er 9 domme fra EU-Domstolen fra september-december 2023 offentliggjort på MRF (MRF 2023.194 - MRF 2023.202).


Edward Lind-Holm, Stefan Birk Petersen og Jonas Gyldenkerne Kliems bachelorprojekt om rettigheder og ansvar for affaldsoplag og forurening ved listevirksomheders konkurs med forord af Peter Pagh kan læses her.

Ane Caroline Meyer Nilssons specialeafhandling om udbygningsaftalers indhold med forord af Rasmus Grønved Nielsen og Peter Pagh kan læses her.