Fyrtårn - Skagen

Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal (MRF)!

MRF er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. For nuværende omfatter databasen udvalgte afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og EU-Domstolen.

Derudover består MRF af en litterær afdeling, hvor der lejlighedsvis optages teoretiske bidrag til miljøretten navnlig i form af videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af særlig høj kvalitet.

Yderligere oplysninger om Miljøretlig Forskningsportal kan findes her.

Søg på Miljøretlig Forskningsportal

NYHEDER PÅ MRF

Som noget nyt indeholder MRF nu også domme og kendelser afsagt af danske domstole.

Det er netop blevet offentliggjort følgende afgørelser på MRF:


Professor Peter Paghs seneste forord til offentliggjorte domme og afgørelser kan findes her (MRF 2021B.1) (fra den 1. marts 2021).