Fyrtårn - Skagen

Redaktionen tager imod alle danske miljødomme

På MRF bringes alle nye danske miljødomme, som redaktionen får kendskab til. Advokater og dommere m.fl. opfordres derfor til at fremsende nye miljødomme til redaktionen (peter.pagh@jur.ku.dk – mærk mailen ”MRF”).


Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal (MRF)!

MRF er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. For nuværende omfatter databasen udvalgte afgørelser fra de danske domstole, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og EU-Domstolen.

Derudover består MRF af en litterær afdeling, hvor der lejlighedsvis optages teoretiske bidrag til miljøretten navnlig i form af videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af særlig høj kvalitet.

Yderligere oplysninger om Miljøretlig Forskningsportal kan findes her.

Søg på Miljøretlig Forskningsportal

NYHEDER PÅ MRF

Den 26. august 2021 blev følgende afgørelser og domme offentliggjort på MRF:


Professor Peter Paghs seneste kommentar til MRF's domme og afgørelser kan findes her (MRF 2021B.2) (fra den 29. august 2021).

Som MRF 2021C.5 er optaget en nyligt bedømt specialeafhandling af Nicolai Uno Madsen om nyere praksis om begrænsninger i fradragsadgangen for fordele i erstatningsudmålingen ved ekspropriation. Specialeafhandlingen er ledsaget af et forord af Peter Pagh.

Som MRF 2021C.6 bringes en nyligt bedømt specialeafhandling af Emma Sommer Degn om Aalborg Portlands muligheder og forpligtelser efter kvotedirektivet, klimaloven og aftalen med regeringen af 16. september 2020. Specialeafhandlingen er ledsaget af et forord af Peter Pagh.