Fyrtårn - Skagen

Redaktionen tager imod alle danske miljødomme

På MRF bringes alle nye danske miljødomme, som redaktionen får kendskab til. Advokater og dommere m.fl. opfordres derfor til at fremsende nye miljødomme til redaktionen (peter.pagh@jur.ku.dk – mærk mailen ”MRF”).


Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal (MRF)!

MRF er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. For nuværende omfatter databasen udvalgte afgørelser fra de danske domstole, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og EU-Domstolen.

Derudover består MRF af en litterær afdeling, hvor der lejlighedsvis optages teoretiske bidrag til miljøretten navnlig i form af videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af særlig høj kvalitet.

MRF er etableret og drives af en redaktion ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktionen har indgået samarbejdsaftaler med følgende virksomheder mv., der bidrager med en medarbejder, som bistår redaktionen med udarbejdelse af resuméer af miljøretlige domme og afgørelser: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, HOFOR A/S, Kromann Reumert I/S og advokat Anders Thomas Hessner.

Yderligere oplysninger om Miljøretlig Forskningsportal, redaktionen og samarbejdspartnerne kan findes her.

NYHEDER PÅ MRF

Den 29. marts 2023 er 12 domme fra EU-Domstolen afsagt i januar til marts 2023 offentliggjort på MRF (MRF 2023.1 - MRF 2023.12).

Den 26. marts 2023 er 31 danske domme fra 2022 offentliggjort på MRF (MRF 2022.247 - MRF 2022.277).

Den 2. marts 2023 er EU-Domstolens Store Afdelings dom i sag C-61/21 om den erstatningsretligt værnede interesse ved overtrædelse af luftrammedirektivet offentliggjort på MRF (MRF 2022.195/2).

Den 9. februar 2023 er 19 afgørelser truffet af Planklagenævnet i perioden juli til og med september 2022 offentliggjort på MRF (MRF 2022.228 - MRF 2022.246).


Professor Peter Paghs seneste kommentar til MRF's domme og afgørelser kan findes her (MRF 2021B.2) (fra den 29. august 2021).

Signe Weiby Bergs projektopgave om bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser efter habitatdirektivets art. 6(4) med forord af Peter Pagh kan læses her.

Søg på Miljøretlig Forskningsportal