Fyrtårn - Skagen

Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal (MRF)!

MRF er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. For nuværende omfatter databasen udvalgte afgørelser fra de danske domstole, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og EU-Domstolen.

Derudover består MRF af en litterær afdeling, hvor der lejlighedsvis optages teoretiske bidrag til miljøretten navnlig i form af videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af særlig høj kvalitet.

Yderligere oplysninger om Miljøretlig Forskningsportal kan findes her.

Søg på Miljøretlig Forskningsportal

NYHEDER PÅ MRF

Den 4. juli 2021 blev følgende afgørelser og domme offentliggjort på MRF:


Som MRF 2021C.3 er optaget en nyligt bedømt specialeafhandling af Alija Balavac om gæsteprincippet og kriterier for, om gæsteprincippet må anses for fraveget ved aftale, ekspropriation og hævd. Specialeafhandlingen er ledsaget af et forord af Peter Pagh.

Som MRF 2021C.4 bringes et nyligt bedømt bachelorprojekt af Jakob Bue Sørensen om naboers retsstilling ved opførelse af VE-anlæg. Bachelorprojektet er ledsaget af et forord af Peter Pagh.

Professor Peter Paghs seneste forord til offentliggjorte domme og afgørelser kan desuden findes her (MRF 2021B.1) (fra den 1. marts 2021).