Aftagerpanel for master- og diplomuddannelse

Det Juridiske Fakultet ønsker med masteruddannelsen i konfliktmægling og diplomuddannelsen i kriminologi at sikre, at der er det rette antal kandidater med relevant videre- og efteruddannelse til rådighed på arbejdsmarkedet. Som led i at sikre kvaliteten af de to uddannelser er der et aftagerpanel, hvis formål er at:

  • Virke som sparringspartner for de uddannelsesansvarlige og prodekan for uddannelse
  • Bidrage til at fastlægge og konkretisere visionerne for uddannelserne
  • Være med til at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans, herunder at pege på eventuelle behov for nye tiltag i uddannelserne
  • Skabe og holde kontakt til uddannelsernes aftagere og formidle tendenser på arbejdsmarkedet

Møder Mødeindkaldelser og referater
Kommissorium (pdf)
Politikker m.v. Politikker, mål, regler og rammer samt rapporter om uddannelserne
Kvalitetssikring Kvalitetssikring af fakultetets uddannelser