Medlemmer af aftagerpanel for master- og diplomuddannelse

 • Pernille Ødegaard Skovsted, SSP Gentofte
 • Maria Bislev, Rigspolitiet
 • Lone Retoft, IDA
 • NN
 • Kim Haggren, DI
 • Kasper Fisker, Den Kriminalpræventive Enhed, Albertslund kommune

Fra fakultetet deltager: 

 • Uddannelsesleder for Diplomuddannelse i Kriminologi lektor Lars Holmberg
 • Uddannelsesleder for Master i Konfliktmægling Lektor Lin Adrian
 • Prodekan for uddannelse Kristian Cedervall Lauta
 • Formand for studienævnet for de juridiske kandidat- og deltidsuddannelser professor Rasmus K. Feldthusen
 • Næstformand for studienævnet for de juridiske kandidat- og deltidsuddannelser Anders Svane Restorff Caspersen