Dagsorden og referater fra aftagerpanel for master- og diplomuddannelse

Bilag fra møderne samt indkaldelser og referater fra tidligere møder kan fås ved henvendelse til aftagerpanelets sekretær Malene Magaard e-mail: malene.magaard@jur.ku.dk.

2020